Manage smartly
+420 567 309 136
Rozúčtování nákladů

Rozúčtování nákladů (RON)

Poskytuje přeúčtovací, rozúčtovací a transformační mechanizmy pro automatizovanou funkční podporu manažerského účetnictví. Umožňuje sledovat kompletní hospodářskou informaci tzn. finanční i nefinanční. Díky modulu jsou hospodářské informace zachyceny nezkreslené legislativou a v potřebné míře detailu.

Základní funkce modulu

  • Samostatný fyzicky oddělený účetní okruh, nezávislý na účetnictví a rozpočtu
  • Kompletní hospodářská informace, tzn. finanční i nefinanční ve vzájemné souvislosti
  • Předpisy pro rozúčtování (rozvrhové základny) lze získávat z mnoha zdrojů
  • Nativní propojení na moduly agendy Controlling

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Rozúčtovacími a transformačními nástroji umožňuje data finančního účetnictví transformovat na účetnictví manažerské. Děje se tak nástroji, díky kterým je možné zápisy přenášet do samostatného fyzicky odděleného účetního okruhu, přeúčtovat (např. na podrozvahové účty atp.) rozúčtovávat účetní zápsy do požadovaných podrobností a to na základě definovaných rozvrhových základen. Rozvrhové základny je možné v modulu pořizovat ručně, získávat je generováním z již zaúčtovaných dat (např. různé druhy režijních přirážek), získávat z jiných agend GINISu, nebo též importovat ze souborů MS Excel nebo různých datových rozhraní tak, aby byly obsluze vždy jednoduše k dispozici. V rámci deníku lze modulem účetním způsobem zachycovat kompletní hospodářskou informaci, tzn. finanční i nefinanční. Obsahuje řadu fuknčností, díky kterým lze rozúčtování takřka bezobslužně automatizovat.

Výhody a přínosy

  • Jsou k dispozici ekonomické informace v patřičném detailu, ale s minimalizací zatížení personálu
  • Vedení ekonomických informací včetně nefinančního rozměru hospodářských dějů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno