Manage smartly
+420 567 309 136
Věcné plánování

Věcné plánování (VEP)

Modul je určen pro správu, tvorbu a údržbu metadat pro agendy Controllingu, Manažerského účetnictví a tvorby a přípravy rozpočtu. Umožňuje administrovat a třídit controllingové prvky jako procesy, projekty, výkony, cíle. Umožňuje dále definovat průřezové ukazatele pro celý finanční systém GINIS a ty vzájemně začleňovat a provazovat.

Základní funkce modulu

  • Průřezové rozpočtové ukazatele, jejich definice a sledování.
  • Možnost hlídání překročení ukazatelů při změnovém řízení rozpočtu (nezbytnost pro státní pokladnu)
  • Možnost definice libovolných struktur s libovolnými popisnými vlastnostmi a jejich propojování
  • Možnost skrze libovolné struktury pořizovat rozpočtové limity v procesu přípravy rozočtu
  • Registr metadat pro agendu Controlling

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul je určen pro definici libovolných stromových struktur, které nejsou jinak v systému evidovány. Umožňuje v rámci těchto struktur administrovat libovolné popisné vlastnosti, připojovat dokumenty atp. Tyto struktury lze užít v rámci agendy Controllingu (např. jako dimenze v předmětech hodnocení) nebo jejich pomocí pořizovat rozpočtové limity v procesu přípravy rozpočtu. Zvláštním typem struktury jsou Ukazatele rozpočtu - díky nim je umožněno definovat a sledovat průřezové finanční ukazatele, jimiž lze podmínit schválení rozpočtových opatření při změnovém řízení rozpočtu (nezbytnost v případě státní pokladny.) Struktury lze vzájemně propojovat dle různých metodik, jako jsou např. Balanced Scorecard (BSC) nebo Common Assesment Framework (CAF). Konkrétní nabídka odpovídá požadavkům zákazníka.

Výhody a přínosy

  • Změnové řízení rozpočtu neumožní schválit takové změny, které by porušily ukazatele
  • Příprava limitů rozpočtu dle podkladové struktury zeshora dolů i zezdola nahoru
  • Strategické plánování dle libovolné metodologie (Balanced ScoreCard, Common Assesment Framework atp.)
  • Příprava limitů rozpočtu na základě věcného plánu připravených pomocí agendy Controlling

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno