Manage smartly
+420 567 309 136
Interface GINIS

Interface GINIS (INT)

Má Váš úřad více informačních systémů pokrývajících různé oblasti chodu úřadu, ale tyto systémy nejsou nijak propojené? Chcete se zbavit nutnosti pořizovat data opakovaně v různých systémech? Interface GINIS Vám umožní propojit systém GINIS s ostatními systémy úřadu a ušetřit čas za pořizování dat ve více systémech najednou.

Základní funkce modulu

 • Automatické nebo ruční zpracování příchozích dávek
 • Plánováné nebo ruční generování dávek pro jiné systémy
 • Velké možnosti parametrického nastavení komunikace včetně šifrování a podepisování dávek
 • Podpora standardizovaných rozhraní XML
 • Dodržování standardů ISVS
 • Různé typy komunikace (elektronická pošta, FTP, sdílený adresář, atd.)
 • Velké množství podporovaných typů dávek
 • Mailová avizace průběhu automatizovaného provozu

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul INT jako součást integrační platformy GINIS slouží pro obousměrnou komunikaci mezi systémem GINIS a ostatními informačními systémy. Tato komunikace probíhá na bázi výměny datových dávek buď ve standardizovaném formátu XML nebo ve formátu strukturovaného textu. Existující dávky pokrývají většinu agend systému GINIS z oblasti ekonomiky, DRMS, registrů a dalších oblastí. Těchto více než padesát typů vlastních dávek doplňuje implementace rozhraní definovaných jinými systémy - např. OKcentrum, MONIT, DotInfo, EDS/SMVS, RŽP nebo ARES. Modul je nejen vhodný pro zpracování velkých objemů dat, kde není efektivní propojení systémů on-line přes webové služby, ale pro jakékoliv komunikace na existujících rozhraních. Pro zabezpečení přenosu dat proti jejich zneužití je možné dávky podepisovat a šifrovat. Zpracování dávek je podrobně žurnálováno, aby bylo možné zpětně zjistit, kdy byly dávky zpracovány, což je obzvláště vhodné, pokud jsou dávky zpracovávány v automatizovaném provozu, tj. bez obsluhy uživatelem.

Výhody a přínosy

 • Odstranění opakovaného pořizování dat v různých systémech
 • Automatizované zpracování dávek bez nutnosti zásahu uživatele v naplánovanou dobu
 • Možnost kontroly dat během zpracování včetně možností odmítnout zpracování dávek s chybnými daty
 • Komunikace nad standardizovaným formátem XML
 • Možnost podepisování a šifrování dávek pro vyšší bezpečnost komunikace
 • Podpora rozhraní jiných informačních systémů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno