Manage smartly
+420 567 309 136
Rozhraní XRG

Rozhraní XRG (XRG)

Má Váš úřad více informačních systémů pokrývajících různé oblasti chodu úřadu, ale tyto systémy nejsou nijak propojené? Chcete se zbavit nutnosti pořizovat data opakovaně v různých systémech? Webové služby rozhraní XRG Vám umožní propojit systém GINIS s ostatními systémy úřadu a ušetřit čas za pořizování dat ve více systémech najednou.

Základní funkce modulu

 • Zabezpečená datová komunikace uvnitř organizace i mimo ni
 • Vysoká flexibilita, otevřenost a snadná rozšiřitelnost do budoucna
 • Používání mezinárodních otevřených průmyslových standardů
 • Bezproblémová implementace nezávisle na organizačním či fyzickém uspořádání organizace
 • Škálovatelnost, robustnost a spolehlivost všech dodávaných komponent
 • Neustálý vývoj nových webových služeb podle požadavků zákazníků

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Webové služby rozhraní XRG jako součást integrační platformy GINIS slouží pro obousměrnou komunikaci mezi systémem GINIS a ostatními informačními systémy a umožní tak projit informační systémy organizace do jednoho funkčního celku. Tato komunikace probíhá na bázi online výměny dat ve standardizovaném formátu XML za vysoké míry zebezpečení pro ochranu před neoprávněným přístupem do systému nebo zneužití či znehodnocení předávaných dat. Existujících více než dvacet webových služeb a jejich více než sto padesát metod pokrývá většinu agend systému GINIS z oblasti ekonomiky, DRMS, registrů a dalších oblastí. Každé volání webové služby je důkladně logováno, aby bylo možné zpětně dohledat jaké služby byly volány a jaké hodnoty byly do systému předávány.

Výhody a přínosy

 • Proveřené propojení různých informačních systémů organizace do jednoho funkčního celku
 • Vysoká míra bezpečnosti celého řešení (ochrana před neoprávněným přístupem, zneužitím dat, atd.)
 • Online komunikace různých informačních systémů
 • Důkladné logování komunikace pro zpětné dohledání předávaných dat
 • Odstranění opakovaného pořizování dat v různých systémech

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno