Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136
Informační panel

Informační panel (IPA)

Potřebujete ke své práci hodně informací, které jsou ale rozptýlené na několika místech? Aplikace Informační panel (IPA) řeší potřebu zobrazovat informace z velkého počtu agend informačního systému na jednom místě bez nutnosti používání několika nástrojů.

Základní funkce modulu

  • Tenký klient postavený na N-vrstevné architektuře moderní platformy .NET Framework
  • Portálový vzhled - každému pohledu je přidělena pravoúhlá oblast (webpart), kterou může uživatel přemisťovat mezi předdefinovanými zónami
  • Pohledy lze minimalizovat a v případě potřeby opět zobrazit
  • Uživatelské změny designu pohledů jsou modulem zapamatovány a obnoveny při dalším přístupu k nástěnce
  • Personalizace - filtrování zobrazených údajů, skrytí sloupců tabulky (datových řad grafů)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul je primárně určen pracovníkům (především v analytických pozicích, na různých řídících úrovních, apod.), kteří při své práci potřebují integrovat výstupy vybraných agend, filtrovat běžné výstupy agend podle jiných kritérií a následně tyto výstupy různými formami prezentovat (tabulky, grafy, varovné zprávy, apod.). Těmto uživatelům jsou samozřejmě i dnes relevantní agendy přístupné, avšak dohledat některé vazby může být časově náročné a složité. Aplikace umožňuje sdružovat výstupy z modulů informačního systému do jednoho místa – na tzv. „panel“. Na panel jsou uživatelem umístěny výstupy vybraných úloh (pohledy), které jsou v modulu administrativně integrovány. Uživatel tak může vytvořit škálu pohledů napříč agendami a umístit ji na jedno snadno dostupné místo. Na výstupy lze nahlížet formou tabulek, grafů a sestav, jednoduchých výstupů (textové upozornění, vypovídající číslo). Uživatel může též vytvářet své vlastní panely, anebo je sdílet s ostatními uživateli.

Výhody a přínosy

  • Podpora rozhodovacího procesu
  • Drilování - procházení úrovněmi výstupů
  • Různé formy výstupů - grafy, zvuková upozornění, grafické alerty apod.
  • Integrace heterogenních informací na jedno místo

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno