Manage smartly
+420 567 309 136
Interaktivní úřad

Interaktivní úřad ()

Kam směřují peníze z našeho rozpočtu? Jak hospodaří naše příspěvkové organizace? Kdo naší organizaci dodává například v oblasti bytové výstavby? I na tyto otázky si snadno může zodpovědět každý občan s přístupem k internetu, a to díky aplikaci Interaktivní úřad, umístěné na webových stránkách města, kraje či jiné organizace veřejné správy.

Základní funkce modulu

 • Data prezentuje přehlednou a srozumitelnou formou.
 • Má atraktivní a pro uživatele graficky přívětivý vzhled.
 • Díky velké šíři nejrůznějších pohledů nabízí ucelený obraz o fungování organizace.
 • Umožňuje nastavit úroveň detailu informací podle přání úřadu.
 • Zobrazuje ekonomická data z informačních systémů GORDIC® bez zapojení dalších dodavatelů a s tím souvisejících nákladů.
 • Podporuje mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony.
 • Komponentní a otevřený systém.

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Přehledná a srozumitelná prezentace údajů o fungování různých agend úřadu, kterou si každý občan, úředník nebo manažer může zobrazit ve svém internetovém prohlížeči. Aplikace umožňuje nahlédnout na tato data poutavou grafickou formou a v potřebném míře detailu, kterou určuje sama organizace. K dispozici je jsou základní obecné přehledy z oblastí rozpočtu, hospodaření příspěvkových organizací, smluvních vztahů, zpracování dokumentů, ale i detailnější pohledy, mnohdy vycházející ze specifické metodiky. Vzhledem k přímému napojení na informační systém správy dokumentů je tato prezentace maximálně efektivní, umožňuje prezentovat i ta nejaktuálnější data uložená v informačním systému a nevyžaduje žádné dodatečné náklady spojené s propojením na zdroje dat. Kromě pasivní prezentace informací je k dispozici i nástroj pro komunikaci s občany, kteří se formou elektronického minireferenda mohou vyjádřit k aktuálním otázkám fungování organizace.

Výhody a přínosy

 • Umožňuje široké veřejnosti udržovat si stálý přehled o fungování organizace.
 • Posiluje důvěru občanů k vedení města a správě veřejných prostředků.
 • Je symbolem moderního, otevřeného a přátelského úřadu 21. století.
 • Otevřený komponentní systém s možností rozšířování portfolia pohledů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno