Manage smartly
+420 567 309 136
Rozpočet on-line

Rozpočet on-line (ROZP)

Mají občané vaší obce přehled o obecním rozpočtu? Rozumějí financování obce vaši zastupitelé? Webová aplikace vám i vašim občanům jednoduchou a přehlednou formou graficky a v tabulkách usnadní orientaci v obecním rozpočtu.

Základní funkce modulu

  • Aktualizace dat načtením měsíčního výkazu
  • Minimální nároky na aktualizace dat
  • Webová aplikace s jednoduchou obsluhou
  • Transparentní pohled na rozpočet a financování obce

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Jedná se o webovou aplikaci, která jednoduchým a přehledným způsobem zobrazuje údaje o rozpočtu obce a jeho aktuálním čerpání. Na webové stránky aplikace se lze odkazovat přímo ze stránek obce a občané mají k dispozici údaje z účetnictví obce vždy z posledního vloženého účetního výkazu FIN 2-12M. Údaje jsou zobrazeny v členění příjmů a výdajů podle členění obecního rozpočtu a jsou zobrazeny vždy v grafech a také v tabulce, od srovnání příjmů a výdajů až po jednotlivé položky rozpočtového členění.

Výhody a přínosy

  • Nabízí aktuální pohled na rozpočet, čerpání jednotlivých rozpočtovaných položek
  • Aplikace přehledně zobrazí informace o rozpočtu a financování obce
  • Zdrojem dat je vložený účetní výkaz Fin2-12M v XML formátu daném MFČR
  • Na účetní na obci neklade žádné zvýšené nároky na přípravu dat
  • Dává občanům přehlednou formou k dispozici pohled na financování obce
  • Obecní rozpočet transparentně přiblíží běžným občanům

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno