Manage smartly
+420 567 309 136
Výkaznictví

Výkaznictví (VYK)

Jste účetní jednotka typu ÚSC, OSS, PO nebo SF a Váš účetní software neumí vystoupit účetní nebo finanční výkazy do CSÚIS v aktuálním tvaru ve formátu XML? Musíte odesílat účetní nebo finanční výkazy nadřízené organizaci (krajskému úřadu)? Potřebujete sbírat a sehrávat účetní nebo finanční výkazy z podřízených účetních jednotek?

Základní funkce modulu

 • Pořizování výkazů pomocí grafických "formulářů"
 • Výstup výkazů v XML formátu pro státní pokladnu
 • Verzování výkazů
 • Komunikace se státní pokladnou před modul PED
 • Možnost sehrávacího automatu včetně web serveru
 • Kontrolní chody (mezivýkazové a vnitrovýkazové vazby)
 • Tiskové výstupy výkazů
 • Kontroly na povolené hodnoty ve výkazech

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program je určen pro zpracování výkazů v oblasti organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Umožňuje zpracovávat všechny typy výkazů řady FIN i účetních výkazů z oblasti rozpočtů územní úrovně (krajské úřady, obecní úřady). Charakteristickým rysem programu je možnost udržovat „databázi“ výkazů, a to za obec, za okres celkem nebo za kraj celkem, a s těmito daty dále pracovat. Pro účely sběru a sehrávání výkazů může být rozšířen o funkci sehrávacího Automatu, který zpracovává příchozí data, provádí automatické kontroly a výstupy dle zadaných parametrů. Navíc pro malé účetní jednotky existuje zjednodušená verze VYKIN, která obsahuje pouze vybrané funkce určené pro kontrolu a odeslání výkazů.

Výhody a přínosy

 • Tvorba validních výkazů dle aktuální metodiky bez nutnosti primárních účetních dat
 • Výstupy výkazů jak v textovém (grafickém) tvaru, tak v XML formátů pro státní pokladnu (CSÚIS)
 • Verzování výkazů
 • Vstup a oprava existujících výkazů
 • Možnost odesílat výkazy přes modul PED na státní pokladnu přímo z modulu
 • Automatizované sehrávání výkazů z podřízených účetních jednotek
 • Vnitrovýkazové a mezivýkazové kontroly dle vyhlašovaných vazeb MF ČR
 • Kontroly na povoleného hodnoty ve výkazech

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno