Manage smartly
+420 567 309 136
Webové rozhraní elektronické podatelny

Webové rozhraní elektronické podatelny (POE)

Webové rozhraní POE umožňuje občanům příjemnou uživatelskou formou vytvožit a následně zaslat své podání v elektronické formě. Organizece může tohoto "průvodce" podáním obohatit o komentáře, vzory a šablony dokumentů a stanovit stukturu a povinné náležitost podání. Před odesláním podání může občan vše zkontrolovat a následně elektronicky podepsat.

Základní funkce modulu

  • Grafická modifikovatelnost
  • Nutnost zadat povinné údaje
  • Kontrolní mechanismy při vyplňování údajů
  • Komentáře a tipy při vyplňování položek
  • Možnost hostingu

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

POE slouží k tvorbě podání v internetovém prostředí a jeho odeslání (včetně elektronických dokumentů a elektronických příloh) do Spisové služby systému GINIS. Přijaté a zaevidované dokumenty jsou dostupné pomocí standardních modulů systému (např. modul USU, apod.). POE komunikuje s databází nepřímo prostřednictvím elektronické pošty. Aplikační server je obvykle ""postaven"" mimo vnitřní síť organizace. Výhodou celého řešení je tedy vyšší bezpečnost. Modul POE se dotáže vnějšího uživatele na základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul před, titul za, email, adresu, email…), dále na údaje týkající se podání (stručná a podrobná charakteristika podání, el. přílohy) a vygeneruje email v dohodnutém formátu a pošle ho na určenou adresu. Modul POD tento email převezme a provede zaevidování do systému plně v souladu se souvisejícími legislativními požadavky a dle zákona o elektronickém podpisu. Vnější uživatel získá jednoznačnou identifikaci podaného dokumentu i osobní přístupový klíč, pomocí kterého má možnost se v budoucnu pomocí POE dotazovat na aktuální stav vyřizování svého podání.

Výhody a přínosy

  • Strukturované podání s požadovanými náležitostmi
  • Kontrola při tvorbě podání zrychluje následný příjem podání
  • Podatel získá potřebné informace k řešené životní situaci
  • Distribuce nejběžněji výužívaných formulářů
  • Otevřenost a vlídnost úřadu k občanům

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno