Manage smartly
+420 567 309 136
Daně, dávky, poplatky

Daně, dávky, poplatky (DDP)

Modul DDP je určen pro správu různých druhů pohledávek evidovaných na organizacích veřejné správy, a to od prvotní evidence případu, evidenci předpisů a plateb po zahájení vymáhacího procesu. Disponuje širokým portfoliem výstupů pro detailní analýzy a kontroly pohledávek.

Základní funkce modulu

 • Evidence jednotlivých poplatníků na jednotlivých účtech
 • Výstup do účetnictví dávkou doporučenou větou 5,6,G
 • Evidence hotovostních úhrad s možností online nebo dávkového propojení s modulem WinPOK
 • Evidence bezhotovostních úhrad s možností online nebo dávkového propojení na úlohu WinKXF
 • Importy a exporty dat při zavádění za pomoci databázových souborů i textových dávek

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul je koncipován takovým způsobem, aby plně pokryl potřeby jednotlivých organizací. Je určen organizacím do 5 tisíc obyvatel, obcím a jejich příspěvkovým organizacím, dobrovolný svazkům obcí a dalším organizacím, které spravují jakékoli druhy předepisovaných příjmů. Správa pohledávek zahrnuje široké množství evidenci informací o pohledávce a jejím poplatníkovi, nastavení procesu penalizací, vymáhání, generování opravných položek a jiné. Data lze zadávat vždy individuálně či za pomoci hromadných akcí. Modul taktéž disponuje širokou paletou vazeb na externí systémy jako je například systém základních registrů (ISZR), umožňuje sledovat informace vedené v Insolvenčním rejstříku, pro oblast bezhotovostních plateb umožňuje spolupracovat se systémem soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) a to formou vstupní i výstupní dávky. Modul je přímo provázán a ostatní komponentami GINIS Express jako je banka, pokladna, kniha odeslaných faktur, účetnictví, evidence obyvatel. Pro zvláštní účely lze využít rozšíření jako je Evidence psů, Vymáhání, Vodné stočné.

Výhody a přínosy

 • Kompletní správa příjmů na organizaci v jednom systému
 • Ucelený přehled o stavu jednotlivých pohledávek
 • Vazba na externí systémy (ISZR, insolvenční rejstřík, SIPO, AV a jiné)
 • Přehledné, průkazné a efektivní zpracování dluhů
 • Automatizovaný výpočet opravných položek
 • Modulární systém specializovaný na správu pohledávek s podporou vymáhacího procesu

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno