Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence převodů a odprodejů

Evidence převodů a odprodejů (EPO)

Potřebujete evidovat odprodeje majetku či jeho převody? Chcete mít kompletní dokumentaci k převodům a odprodejům? Chcete mít kompletní a jednotnou evidenci dat o převodech a odprodejích - řešením je modul Evidencepřevodů a odprodejů - EPO

Základní funkce modulu

  • Přesný procesní postup dle vybraného způsobu převodu/odprodeje
  • Intuitivní vedení administrátora převodu/odprodeje v rámci zvoleného procesu řešení
  • Veškeré kroky administrátora jsou evidovány v historii
  • Vložení elektronického obrazu nebo přílohy ke každému úkonu převodu/odprodeje
  • Vazba převodu/odprodeje na plánovanou akci a následně uzavřený smluvní vztah

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul Evidence převodů a odprodejů (EPO) slouží k podpoře procesu realizace převodů, odprodejů, výpůjček a nájmů (dále PO) charakteru movitého i nemovitého (vč. podpory procesů vykonávaných podle zákonu c. 219/2000 Sb., c. 290/2002 Sb. a c. 174/2003 Sb.). Přehlednou formou eviduje všechny legislativně závazné úkony spojené s danou etapou realizace, která končí výběrem vhodných zájemců (odběratelů) o nepotřebný majetek organizace. Převod/odprodej je pojímán jako spis vznikající zaevidováním zakládacího dokumentu (úkonem Založení PO). V dalším průběhu zpracování převodu/odprodeje se definuje jeho financování, neboť EPO tvoří také nedílnou součást podpory evidence finančních toků systému, a provádí se řada dalších úkonů (kroků) od oznámení až po schválení či ukončení. Zadávání jednotlivých úkonů lze chápat jako vkládání příslušných dokumentů do spisu Převodu/odprodeje. Řadou konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu EPO dle konkrétních potřeb uživatele. Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii dokladu, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Systém umožňuje na základě daných záznamů vytvářet pracovní snímky využití systému dle jednotlivých uživatelů, oddělení, odborů apod.

Výhody a přínosy

  • Umožňuje sledovat komletní životní cyklus převodu či odprodeje
  • Managment může kontrolovat správné procesní řešení převodu/odprodeje dle zvoleného způsobu provedení
  • Správně nastavené procesní postupy pro převody či odprodeje
  • Ukazuje průkazné vazby financování převodu/odprodeje na plánovanou akci a následně uzavřený smluvní vztah
  • Umožňuje vedoucím zaměstnancům generování výstupních sestav k následné analýze

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno