Manage smartly
+420 567 309 136
Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur (KOF)

Vystavení, vypravení a zpracování faktur jako písemností spisové služby a řízení jejich toku od vstupu do systému GINIS až po archivaci. Kontrola rozpočtových a disponibilních prostředků na účtech v rámci akvizičního procesu ekonomického subsystému s napojením na Státní pokladnu a Informační systém základních registrů.

Základní funkce modulu

 • Ucelená a přehledná evidence faktur v agendových knihách, včetně všech elektronických příloh
 • Podpora zpracování daňových dokladů
 • Kontrola rozpočtových prostředků
 • Propracovaný systém předkontací pro automatizované účtování
 • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do Excelu a PDF
 • Podpora Pomocného analytického přehledu (PAP) a controllingu
 • Možnost vazby na smlouvy, objednávky a limitované přísliby s kontrolou čerpání prostředků
 • Statistiky a evidence úkonů prováděných nad doklady

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu KOF se provádí zpracování všech typů odeslaných faktur: odběratelských, zálohových, vyúčtování záloh, dobropisů, běžných daňových dokladů i dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge), dokladů v české nebo cizí měně, papírových dokladů i e-faktur. Modul zabezpečuje kompletní zpracování dokladu od prvotní evidence do agendové knihy přes návrh rozpočtového krytí, účetní likvidaci, vytvoření očekávané platby pro párování na bankovní výpis až po zaúčtování uskutečněné platby.

Výhody a přínosy

 • Zpracování dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Kontrola plateb, případné vymáhání a penalizace
 • Trvalá metodická podpora v oblasti účtování
 • Individuální nastavení pro jednotlivé uživatele, podle potřeb organizace
 • Průkazné záznamy o průběhu zpracování dokladu
 • Usnadněný přechod na plnou „elektronizaci“ úřadu
 • Propojení na jiné moduly a spisovou službu
 • Otevřenost k třetím stranám přes webové služby

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno