Manage smartly
+420 567 309 136
Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur (KOF)

Vystavení, zpracování a odeslání faktur. Usnadnění práce podporují číselníky fakturovaných položek, externích subjektů, fakturujících osob, středisek atd.

Základní funkce modulu

 • Ucelená a přehledná evidence vystavených faktur včetně všech elektronických příloh
 • Podpora zpracování daňových dokladů
 • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do Excelu a PDF
 • Možnost vazby na objednávky
 • Propojení na jiné moduly a spisovou službu
 • Podpora formátu ISDOC
 • Vzhled vystavených faktur lze upravit dle požadavků zákazníka, včetně QR kódu
 • Individuální nastavení pro jednotlivé uživatele, podle potřeb organizace

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu KOF se provádí zpracování všech typů odeslaných faktur: odběratelských, zálohových, vyúčtování záloh, opravných daňových dokladů, běžných daňových dokladů i dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge). Faktury lze vystavovat v české nebo cizí měně. Modul zabezpečuje kompletní zpracování dokladu od prvotní evidence, přes zaúčtování předpisu, návrh zaúčtování platby až po zaúčtování uskutečněné platby. Propojením s modulem KXF jsou dle bankovních výpisů vytvářeny a účtovány uskutečněné bezhotovostní platby. Propojení, s modulem POK jsou vytvářeny hotovostní platby. Faktury mohou být odesílány v elektronické podobě přímo z modulu KOF či předávány do spisové služby.

Výhody a přínosy

 • Zpracování dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Kontrola pohledávek, případné penalizace či tisky upomínek
 • Vytváření účetních opravných položek
 • Tisk přehledu faktur ke dni, výpis DPHEVD podle § 92a zákona o DPH
 • Možnost hromadného vystavovaní faktur
 • Možný import z různých systémů
 • Využívání webových služeb ARES, možnost propojení do ISZR
 • Kontrola insolvence pomocí webových služeb insolvenčního rejstříku

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno