Manage smartly
+420 567 309 136
Administrace akcí

Administrace akcí (ADA)

Chcete jednoduše spravovat plány výdajů (příjmů) organizace v aktuálním rozpočtovém období? Chcete mít komplexní a podrobný přehled o financování jednotlivých akcí v plánech výdajů (přijmů) Vaší organizace? Chcete mít okamžitou kontrolu nad financováním projektů? Řešením je modul Administrace akcí - ADA.

Základní funkce modulu

 • Přehledně zpracované příjmy a výdaje rozpočtu organizace
 • Rozpad rozpočtu až na úroveň jednotlivých položek
 • Jednoduchá správa profilu akcí vedených v plánech
 • Možnost přiložení elektronických obrazů či příloh
 • Veškeré kroky administrátora jsou evidovány v historii
 • Generování sestav s vazbou na ostatní agendy GINIS (veřejné zakázky, smlouvy)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul Administrace akcí (ADA) je určen k evidenci a správě plánu příjmů a výdajů organizace v aktuálním rozpočtovém období. Každá aktivní operace v modulu má svůj řídící parametr. V závislosti na jeho nastavení má uživatel definováno právo tuto operaci provádět. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zejména správu číselníku programů a projektů, správu číselníku interních programů a projektů organizace, založení základního profilu akce, opravu základního profilu akce, založení věcného profilu akce, opravu věcného profilu akce, export akcí. Pro informační účely je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Jsou to např. opis investičních akcí rozpočtového období, opis neinvestičních akcí rozpočtového období, plán výdajů movité infrastruktury, plán výdajů nemovité infrastruktury, plán příjmů, apod. Dále je v systému GINIS® zabudován generátor s vlastním makrojazykem, který umožňuje definovat vlastní uživatelské výstupy. Jednotlivé výstupy se nejprve zobrazí na monitoru v univerzálním prohlížeči, a teprve poté se uživatel rozhodne, zda je chce uložit, vytisknout atd.

Výhody a přínosy

 • Nabízí ucelený přehled o přijmech a výdajích v rámci daného plánu
 • Nabízi jednoduchou správu daného plánu
 • Pomáhá kompetentním úředníkům vést přehled o financování stanovených akcí
 • Kontrola nad financováním vybraných projektů
 • Analytické výstupy pro usnadnění rozhodování

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno