Manage smartly
+420 567 309 136
Pokladna

Pokladna (POK)

V modulu Pokladna (POK) se provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových pokladních dokladů v libovolné měně a libovolném počtu pokladních deníků. Modul je určen všem organizacím, které provozují ekonomický subsystém IS GINIS, v jehož rámci se totiž jedná o stěžejní modul pro vedení pokladních deníků dle platné legislativy.

Základní funkce modulu

 • Rychlé a přívětivé ovládání
 • Tisk sestav pokladní deníku
 • Kontrola vydaných hotovostních záloh
 • Cizí měny a kurzové rozdíly
 • Rekapitulace pokladních položek
 • Rezervace finančních prostředků

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu Pokladna se provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových pokladních dokladů od jejich podání, tisku až po zaúčtování do účetního deníku. Modul umožňuje evidovat doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systémem evidovaného kursovního lístku. Pro každou měnu je definována minimálně jedna samostatná evidenční kniha, přičemž je každý zaevidovaný doklad započten do stavu pokladny v dané měně. Modul umožnuje párování úhrad, které mohou být okamžitě zobrazeny v příslušné agendě. V praxi je kladen velký důraz na rychlost a správnost vyhotovení pokladních dokladů a tedy i vyřízení až několika stovek požadavků klientů na jednom pokladním místě. Proto modul disponuje komfortním ovládáním (výchozí hodnoty, klávesové zkratky apod.), které urychluje vlastní zpracování pokladního dokladu. Další funkčností modulu je evidence vydaných zálohových pokladních dokladů, včetně jejich pozdějších vyúčtování. Samozřejmostí je provádění rezervace finančních prostředků a s tím spojenou kontrolou, zda je v rozpočtu dostatek finanční prostředků (např. na uskutečnění hotovostního výdaje za nákup materiálu).

Výhody a přínosy

 • Zpracovává pokladní doklady elektronickou formou
 • Vedení pokladního deníku
 • Umožňuje práci se zálohovými doklady
 • Vedení valutových pokladen
 • Zrychluje odbavení klienta na pokladním místě
 • Provádí dílčí a hlavní uzávěrky pokladen

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno