Manage smartly
+420 567 309 136
Poplatky

Poplatky (POP)

Program WPOP - Poplatky dovede splnit všechny vaše požadavky na nástroj pro kompletní zpracování předpisů a výpočet a evidenci úhrad. Základem je soulad programu s platnou legislativou, bude tak respektovat i místní vyhlášky vaší konkrétních obcí. Pracujte s poplatky a jejich evidencí přehledně a snadno.

Základní funkce modulu

 • Kompletní evidence plateb
 • Rychlý a přesný výpočet platebních předpisů
 • Stále aktuální přehled plátců
 • Evidence známek pro psy, hracích automatů, rybářských lístků, poplatků za odpady
 • Tisk složenek, urgencí a informačních sestav
 • Propojení s dalšími moduly
 • Podpora účtování DPH
 • Rozšíření o Evidenci vodného a stočného

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program řeší problematiku místních poplatků a daní. Je určen především pro finanční odbory jednotlivých úřadů. Zajišťuje výpočet platebních předpisů, evidenci plateb, výpočet sankcí, tisk složenek, urgencí a informačních sestav. Umožňuje evidenci známek pro psy, hracích automatů, rybářských lístků a poplatků za odpadky. Data je možné načítat ručně nebo pomocí automatizované dávky, která čerpá informace z programu WEOB - Evidence obyvatel. Aktualizuje plátce z této agendy. Program je koncipován tak, aby bylo vždy možno dohledat plátce podle všech kritérií a tím rychle získat přehled o jeho platbách, případně nedoplatcích. Dokáže vystavit složenky třech typů, faktury, pokladní doklady i platby SIPO. V programu je implementována podpora sledování poplatků za odpady.

Výhody a přínosy

 • Přepočet dluhů na příští rok po uzávěrce
 • Zajištění kompletní evidence a zpracování poplatků
 • Získání všech informací o plátcích, dluzích, sankcích atp. pomocí přehledných filtrů
 • Snížení možnosti chybného zadávání pomocí dávek z WEOB
 • Možnost vystavení složenky, faktury, pokladní doklady i platby SIPO
 • Automatické provádění řady úkonů
 • Hromadně spravuje dlouhodobé či opakující se poplatky

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno