Manage smartly
+420 567 309 136
Příjmy

Příjmy (DDP)

Produkt je vhodný všude tam, kde je třeba evidovat, spravovat ale i vymáhat pohledávky (i rozsáhlé a složitě členěné skupiny), poplatky a další příjmy (s volitelnou možností vazby na spisovou službu). Modul je určen především pro organizační složky státu, krajů, měst, obcí a jejich příspěvkových organizací.

Základní funkce modulu

 • Možnost evidovat podrobné informace o pohledávce (poplatnících)
 • Vedení pohledávek od založení, přes sledování uhrad, účtování, penalizace až po vymáhání
 • Pestrá paleta rozborových sestav, velké portfolio dalších výstupů
 • Vazba na externí registry a systémy (ISZR, Insolvence, SIPO, datové schránky atd.)
 • Vazba na spisovou službu - zjednodušení komunikace se zákazníkem
 • Možnost speciálních nástavbových agend (např. Evidence psů, Hrobových míst a dalších)
 • Široké možnosti "hromadného obrábění dat"
 • Hlídání termínů - možnost individuálně sledovat podrobněji vybrané případy

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Správa pohledávek zahrnuje široké možnosti evidence informací o pohledávce,ale také penalizace, vymáhání, generování opravných položek atd. Data lze zadávat jak individuálně, tak pomocí hromadných akcí, např. generování předpisů a splátkových kalendářů pro opakované typy pohledávek (např. evidence odpadů). Modul disponuje širokou paletou vazeb na externí systémy – především vazba na Informační systém základních registrů (ISZR), zabezpečujících správnou adresaci pohledávky za konkrétními subjekty. Umožňuje zobrazovat informace vedené v Insolvenčním rejstříku o subjektu. V rámci vymáhání pak disponuje krom jiného možností zasílat zásilky do datové schránky. V oblasti bezhotovostního platebního styku pak umí spolupracovat se systémem Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva – SIPO. Data jsou pak přístupná autorizovaným externím systémům jak offline – pomocí modulu INT(Interface), tak i online (pomocí webových služeb) pro čtení, tak i pro zápis. Díky modulárnímu systému se obsluha může věnovat opravdu správě a případnému vymáhání pohledávek - finanční stránku věci řeší moduly BUC,POK (pro bezhotovostní/hotovostní platby). Účtování předpisů a plateb pak řeší modul FUC (Finanční účtárna)."

Výhody a přínosy

 • Rychlá a efektivní správa pohledávek
 • Obsluha se věnuje především správě a případnému vymáhání pohledávek
 • Volitelná integrace sankcí a vymáhání - vše na jednom místě
 • Pohodlné zpracování i velkých typů příjmů (např. poplatek za komunální odpad)
 • Jednotná komunikace různými cestami s poplatníky (při vazbě na spisovou službu)
 • Vždy aktuální informace (adresy, stav apod.) o poplatnicích (při vazbě na ISZR)
 • Možnost analýzy platební morálky poplatníků
 • Možnost poplatníků sledovat pohledávky organizace vůči nim (modul RAP)

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno