Manage smartly
+420 567 309 136
Smlouvy

Smlouvy (SML)

Dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení financování organizace společnost GORDIC využila i oblasti správy smluv a jejich dodatků, objednávek, limitovaných a individuálních příslibů a jiných příjmů plynoucích z mimosmluvních vztahů. Modul SML vytváří jednotnou přehlednou a srozumitelnou evidenci všech typů dokumentů, které formalizují právní odběratelsko-dodavatelské vztahy nebo jsou určeny k efektivnímu řízení financování příjmů a výdajů podle podmínek definovaných zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole, jinými slovy dokumentů užívaných pro správu budoucích závazků či pohledávek.

Základní funkce modulu

 • Pomáhá naplňovat zákonné požadavky pro zveřejnění
 • Nízké pořizovací náklady
 • Šetří čas a peníze
 • Bezpečná anonymizace v rámci IS GINIS
 • Snížení rizika úniku informací
 • Zvyšuje korektnost organizace vůči svým smluvním partnerům

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul poskytuje široké možnosti evidence informací o jednotlivých případech, jejich dokladech, finančním, věcném a účetním profilu. Prostředky určené pro financování případu lze čerpat z plánovaných prostředků, z prostředků vyhrazených blokační agendou (např. veřejnou zakázkou nebo dotačním titulem) nebo z prostředků vyhrazených nadřazenou smlouvou. Nezávisle na zdroji jsou prostředky určené pro financování jednotným způsobem popsány ve struktuře rozpočtové skladby a lze je pomocí výběru převzít do položek finančního profilu. Klíčovou vlastností modulu je skutečnost, že neumožní překročit hodnotu disponibilních prostředků zdrojů. Zároveň v okamžiku schválení finančního profilu vytváří disponibilní rámec budoucího závazku či pohledávky pro doklady rezervačních agend, které pracují s doklady po vzniku závazku či pohledávky. V případě jejich vazby na případ SML platí stejné klíčové pravidlo, že není možné překročit disponibilitu danou případem SML. V souladu s filosofií systému GINIS jsou důležité operace s doklady zaznamenávány v historii, včetně data, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Pomocí konfiguračních parametrů je chování modulu přizpůsobitelné konkrétním potřebám uživatele.

Výhody a přínosy

 • Pokročilé funkce - vzory, šablony a předplnění dat k anonymizaci
 • Anonymizace "jedním kliknutím"
 • Zjednodušení práce
 • Úplná anonymizace
 • Anonymizace libovolného obsahu

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno