Manage smartly
+420 567 309 136
Správa hřbitovů

Správa hřbitovů (HRO)

Díky programu HRO - Správa hřbitovů můžete mít komplexní podrobnou evidenci hrobů, zesnulých, nájemců, majitelů a dalších údajů nutných pro kvalitní správu hřbitova na jednom místě.

Základní funkce modulu

 • Kompletní evidence správy hřbitovů (hroby, kolumbária, vsypové a rozptylové loučky,...)
 • Evidence hrobových míst
 • Vytváření předpisů a předepsaných plateb, jednotlivě i hromadně
 • Tvorba a evidence nájemních smluv. Export plateb do SIPA, generování poukázek
 • Propojení s dalšími aplikacemi ESS, BAN, POK, FIO, EOB, DDP
 • Aplikace je napojena na ISZR
 • Vymáhání a sankce zapracováno v modulu
 • Napojení na Gramis

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Aplikace HRO - Správa hřbitovů je určena ke komplexnímu vedení agendy správy hřbitova. Kromě hrobů, zesnulých, nájemců majitelů, plátců je v rámci programu vedena i evidencepoplatníků, kolumbária, vsypových a rozptylových louček, vybavení a řady dalších údajů se hřbitovy bezprostředně souvisejících. Kromě možnosti ručního vkládání údajů lze využit i napojení na program EOB - Evidence obyvatel. Aplikace HRO na základě rodného čísla doplní ostatní potřebné údaje nutné pro řádnou evidenci. Další funkcí programu jsou hromadné funkce, jako například předpisy plateb, hromadné prodloužení nájmů, apod. Do modulu jsou navíc zapracovány kontroly úhrad, a termínů. Program byl rozšířen o správu volných míst v kolumbáriu. Každý hrob má vlastní soubor s napojením na možnost platby přes SIPO. Ze souboru lze tisknout složenky, faktury nebo příjmové doklady. Komunikace programu s dalšími aplikacemi pro načtení aktuálních údajů je samozřejmostí stejně jako promítnutí veškerých plateb do účetnictví organizace.

Výhody a přínosy

 • Vlastní i celostátně uznávané číselníky součástí
 • Možnost rezervace hrobu
 • Kontrola úhrad a termínů
 • Evidence kulturních památek a válečných hrobů, volných míst.
 • Evidence elektronických příloh (fotografií)
 • Možnost tisku sestav
 • Možnost vymazávat a archivovat údaje
 • Rychlé vyhledávání pomocí filtrů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno