Manage smartly
+420 567 309 136
Generátor podacích deníků

Generátor podacích deníků (TPD)

Souhrnné textové sestavy ve formě podacích deníků, rejstříků či jiných přehledů je možné efektivně generovat pomocí modulu TPD. A je to již vaše volba, jestli sestavu vytisknete na papír nebo uložíte např. v PDF/A pro archivaci nebo pozdější použití.

Základní funkce modulu

  • Generování podacích deníků, rejstříků a dalších předdefinovaných sestav
  • Možnost uživatelských nastavení
  • Plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby)
  • Spolupráce s ostatními moduly Spisové služby GINIS

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul Generátor podacích deníků (TPD) umožňuje načítat, prezentovat či uložit data z databáze, která již byla do systému Spisové služby zadána některým z ostatních modulů Spisové služby. Kromě sestavy Podacího deníku, tradiční evidenční pomůcky organizace, modul dále nabízí generování rejstříků (např. jmenný rejstřík), ale i jiných předdefinovaných centrálních sestav, které představují souhrnný pohled na evidenční údaje spisové služby. Sestavy je možné vytisknout na papír nebo uložit ve vybraném datovém formátu - např. PDF/A. Modul TPD je nastavitelný pro různé potřeby dané organizace.

Výhody a přínosy

  • Jednoduchá tvorba Podacích deníků, Rejstříků a dalších centrálních sestav
  • Úspora pracnosti. Centralizace souhrnných sestav do jednoho místa.
  • Eliminace lidských chyb. Evidenční údaje jsou zadávány pouze jednou.
  • Splnění legislativních požadavků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno