Manage smartly
+420 567 309 136
Podatelna

Podatelna (POD)

Modul Podatelna (POD) nabízí efektivní a jednoduché vyřešení "úzkého vstupního hrdla" každé organizace. Příjem a zpracování každého podání, ať již listinného nebo digitálního se může stát rutinní činností i pro velké množství zásilek. Samozřejmostí je i zpětné informování odesilatele o příjmu podání i o případných nesrovnalostech.

Základní funkce modulu

 • Efektivní příjem a zpracování všech druhů a forem podání
 • Intuitivní průvodce příjmem elektronických podání
 • Odeslání Potvrzení o příjmu podání formou předdefinovaných odpovědí podle výsledku zpracování
 • Pokročilé vyhledávací nástroje
 • Možnost uživatelských nastavení
 • Plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby)
 • Spolupráce s modulem USU (Univerzální spisový uzel) a ostatními moduly Spisové služby GINIS

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul Podatelna slouží především pro příjem a zpracování podání (doručených dokumentů). Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní ""vstupní hrdlo"" celé organizace, je kladen důraz na jednoduchost a maximální efektivitu všech činností. Dokument vstupující do systému je označen jednoznačným identifikátorem (PID), zaevidován a předán k dalšímu vyřizování standardním redistribučním procesem (workflow). Podatelna nabízí i následné hromadné zpracování navrácených dodejek, které jsou provázány na původní odesílané dokumenty. Elektronická podatelna (ePOD) je integrálním rozšířením modulu POD. Umožňuje příjem podání dokumentů v digitální podobě podle platné legislativy, včetně ISDS (datových schránek). Výhodou je jednotné uživatelské prostředí pro příjem analogových i digitálních dokumentů. Intuitivní průvodce zaručuje uživateli řádný příjem a zpracování elektronických podání (antivirová kontrola, ověření elektronických podpisů a časových razítek, kontrola čitelnosti dokumentu a jeho datového formátu, odeslání potvrzení o příjmu atp.). Modul POD je nastavitelný pro různé pracovní postupy v různých organizacích, např. způsob příjmu zásilek, šíři evidenčního profilu zadávaného podatelnou atp.

Výhody a přínosy

 • Efektivní vyřešení "úzkého vstupního hrdla" každé organizace
 • Přehlednost. Centralizace příjmu všech podání do jednoho místa
 • Minimalizace chyb díky intuitivnímu průvodci příjmem elektronických podání
 • Jednoduchost a rychlá dostupnost všech informací o doručených dokumentech
 • Splnění legislativních požadavků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno