Manage smartly
+420 567 309 136
Universální spisový uzel

Universální spisový uzel (USU)

Sekretářku již nemusí znervózňovat věta „prosím tě, rychle zjisti, jak jsme odpověděli na ten dokument, potřebuji to okamžitě na poradu“. Nejenže sama ze svého počítače obratem dohledá vše potřebné včetně souvisejících informací a historie vyřizování celé kauzy, ale stejnou možnost má kdokoliv v organizaci s příslušnými přístupovými právy.

Základní funkce modulu

 • Evidence a správa všech "živých" dokumentů, z různých agend
 • Realizace všech činností od podání dokumentu až po uzavření spisu a předání do spisovny
 • Rovnocenná práce s analogovými i digitálními dokumenty
 • Využití všech standardních autentizačních prvků (elektronické podpisy, časová razítka atp.)
 • Plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby)
 • Spolupráce se všemi ostatními moduly a funkčnostmi Spisové služby GINIS

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Univerzální spisový uzel (USU) představuje hlavní pracovní modul pro výkon spisové služby a eGovernmentu. Díky svému širokému záběru funkcionality se jedná o ideální nástroj pro sekretariáty, ale i pro koncové vyřizování dokumentů na pozici referenta. Modul umožňuje správu doručených i vlastních dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu. Eviduje a sleduje profilové i pomocné údaje o dokumentu (věc, odesilatel, klíčová slova, typ dokumentu, úroveň přístupu…), vytváří spis, umožňuje zadání údajů o způsobu vyřízení, nabytí právní moci, přiřazení spisových znaků a skartačních lhůt, uložení dokumentů do operativních úložných míst, zadání údajů o odeslání dokumentu mimo organizaci a následné zpracování dodejek, ale i o stornu, ztrátě, přerušení a obnově vyřizování atd. Pracuje naprosto rovnocenně s analogovými i digitálními dokumenty, využívá elektronické podpisy a časová razítka a důsledně sleduje historii činností (transakční logy). Modul USU obsahuje i silné vyhledávací nástroje. Uživatel může dohledat dokumenty podle evidenčních údajů, ale také podle obsahu elektronických dokumentů nebo jejich příloh (fulltext). Modul spolupracuje se všemi ostatními moduly Spisové služby GINIS.

Výhody a přínosy

 • Přehledný a výkonný nástroj pro vedení spisové služby
 • Univerzální pracovní plocha pro sekretářku i referenta
 • Jednoduchost a rychlá dostupnost všech informací o dokumentech
 • Efektivní a jednotná správa digitálních, analogových i hybridních dokumentů a spisů.
 • V každém okamžiku nezpochybnitelná osobní zodpovědnost za dokument
 • Vždy dohledatelná stopa každé činnosti (transakční log)
 • Možnost uživatelských nastavení
 • Splnění legislativních požadavků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno