Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence a výplata částek mimo PAM

Evidence a výplata částek mimo PAM (EVČ)

EVČ zajišťuje proplacení osob, u kterých není uzavřen pracovněprávní vztah ani služební poměr, ale je požadována realizace náhrady, která podléhá, popř. nepodléhá odvodu daně z příjmů fyzických osob a dalším případným odvodům (SP, ZP). Modul umožnuje tyto osoby zakládat a vyplácet mimo výplatní termín mezd.

Základní funkce modulu

 • Přímé propojení na mzdy, banku i účetnictví
 • Zakládání nových osob, které nejsou zaměstnanci
 • Tvorba šablon pro opakující se akce
 • Plná elektronizace
 • Tvorba hlášenek na ČSSZ i pro osoby mimo organizaci
 • Mechanismus oběhu dokladů, vše je dokladováno
 • Pohodlná správa osob, jejich kontaktních adres a osobních údajů
 • Evidence zdravotních pojišťoven i pro osoby, které nejsou zaměstnanci

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul EVČ je nadstavbový k modulu PAM. Realizuje výplatu a zaúčtování platbu u osob, u kterých není uzavřen pracovněprávní vztah ani služební poměr, ale je požadována realizace náhrady mzdy, která podléhá, popř. nepodléhá odvodu daně z příjmů fyzických osob a dalším případným odvodům (SP, ZP). Tyto náhrady musí být realizovány před odvodem z mezd, tj. před určeným výplatním termínem. Modul EVČ umožňuje pořízení osoby, prvotních dokladů a položke, které mají být propláceny. Zpracování vyúčtování osoby (osob) a zároveň umožňuje proplacení společně se zaúčtováním a rezervací těchto částek mimo běžné výplatní termíny v PAM. Typickým použítím jsou výůllaty odškodného, stipendií, kapesného nebo i cestovních náhrad.

Výhody a přínosy

 • Možnost proplácení mimo výplatní termín
 • Okamžité zaúčtování proplacené částky
 • Načítání dat z externích systémů
 • Oddělení role pořizovače od supervize zpracování mezd
 • Pořízení kompletní účetní věty k jednotlivým měsíčním změnám
 • Okamžitá, jednorázová výplata s výpočtem daně, například volební komise
 • Vyplácení náhrad nesouvisejících s výplatou mezd
 • Kontrolní mechanismus mezi papírovým a elektronickým podkladem

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno