Manage smartly
+420 567 309 136
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika (MZD)

Dokonalý pořádek v personální agendě, absolutní přehled o mzdách a jejich snadná správa. To vše získáte díky programu WMZD - Mzdy a personalistika. Komplexní mzdová a personální agenda je vedena v naprostém souladu se zásadami o odměňování pracovníků a platnými legislativními normami.

Základní funkce modulu

 • Provádí všechny typy výpočtů výplat
 • Tisk mnoha druhů přehledů, výplatních dokladů, mzdových listů, smluv, výkazů, apod.
 • Výrazná pomoc k dodržování platných daňových norem
 • Načítání dat z oblasti personalistiky pomocí dávky 569xG z programů FIO
 • Celostátně uznávané číselníky napomáhající k jednotnosti a správnosti dat
 • Tisk čtvrtletních výkazů pro školství P1-04 a výkazů o práci, pololetních výkazů Nem Úr 1-02)
 • Vedení rozvrhu pracovní doby, možnost vždy určit přesně odpracované dny, hodiny

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program WMZD - mzdy a personalistika řeší problematiku vyplácení mezd zaměstnancům, odvody daní a pojištění. Provádí všechny typy výpočtů výplat se specializací na odměňování pracovníků v rozpočtových a příspěvkových organizací veřejné správy. Zajišťuje pracovní evidenci zaměstnanců a volebních funkcionářů, provádí výplaty záloh a dobírek, včerně výpočtu náhrad, průměru, srážek, daní, odvodů apod. Program umožňuje generování a tisk výplatních dokladů, mzdových listů a osobní evidence. K jednotnosti a správnosti dat napomáhají celostátně uznávané číselníky, jakými jsou například: druh výpočtu, mzdové skupiny, tarifní stupnice a platy, náhrady za nemoc, příplatky a náhrady, srážky ze mzdy, mimomzdové náhrady, rodinné stavy, organizační útvary úřadu, PSČ apod. Pro správnou funkci programu je nezbytné nastavit základní parametry úlohy, zejména: měsíční a roční tabulku daní, bankovní spojení, aktuální výplatní měsíc, cesty a způsob zálohování dat a úlohy, výpočtu náhrad za nemoc, zdravotního a sociálního pojištění, příplatků za přesčas, zvýhodnění práce v mimopracovní době, minimální mzdu, účty pro převod do účetnictví apod.

Výhody a přínosy

 • Tvorba všech potřebných dokladů pro zaúčtování, odvody, pojištění a daně, srážky z mezd, atd.
 • Provádí kontrolní výpočty
 • Možnost nastavení přístupových práv jednotlivým pracovníkům. Lze tak vhodně omezit nahlížení na data
 • Možnost úprav sestav podle potřeb uživatele
 • Modul umožňuje tvorbu a tisk statistických výkazů
 • Program maximálně usnadňuje práci ve mzdové a personální agendě
 • Implementace příslušných zákonů do aplikace a neustálá aktualizace

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno