Manage smartly
+420 567 309 136
Personalistika

Personalistika (PER)

Potřebujete nástroj k evidenci a správě kompletních personálních údajů o osobách v pracovněprávním vztahu k organizaci? Chcete zajistit důslednou evidenci všech povinných údajů pro založení osobního spisu z hlediska platné legislativy? Toto vše Vám umožní aplikace Personalistika, která slouží k vedení personální agendy organizace.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Kontroly na správnost zadávaných dat
  • Automatické výpočty některých personálních údajů
  • Upozorňuje na důležité události
  • Vazba na mzdový systém

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Aplikace umožňuje evidovat a spravovat kompletní personální údaje o osobách v jakémkoliv pracovněprávním vztahu k organizaci, včetně archivace dat po ukončení pracovněprávního vztahu a zajišťuje důslednou evidenci všech povinných údajů pro vedení osobního spisu. Slouží jako nástroj pro automatizaci a koncepční práci s personálními procesy. Umožňuje metodické vedení uživatele v průběhu celého životního cyklu osoby v organizaci. Personalistika disponuje automatickými výpočty zápočtu praxe, platových stupňů, platových výměrů a data nároku na důchod. Sleduje a upozorňuje na důležité události jako je ukončení zkušební doby, ukončení pracovního poměru, datum nového platového výměru, jubilea zaměstnanců, termíny zdravotních prohlídek a nároku na důchod. V aplikaci je možné evidovat personální údaje zaměstnanců, jako jsou dosažené vzdělání, jazykové znalosti, lékařské prohlídky, předchozí zaměstnání, pracovní úrazy a řadu dalších personálních údajů o osobě. Modul umožňuje archivaci pracovních smluv, platových výměrů, dokladů o dosaženém vzdělání a dalších personálních dokladů v elektronické podobě. Personalistika obsahuje řadu tiskových sestav s možností přizpůsobení požadavkům uživatele.

Výhody a přínosy

  • Automatizovaná evidence a správa kompletních personálních údajů
  • Vždy v souladu s platnou legislativou
  • Metodické vedení uživatele
  • Umožňuje vedení osobního spisu zaměstnance
  • Archivace dat po ukončení pracovněprávního vztahu

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno