Manage smartly
+420 567 309 136
Personalistika

Personalistika (PER)

Program WPER je určen organizacím, které chtějí mít širší evidenci o svých pracovnících, a to jak z důvodů splnění povinnosti zákonem (např. evidence plánů školení), tak pro interní potřeby. Organizace státní správy ocení tento program při zařazování zaměstnanců do platových tříd, pořizování platových výměrů, evidenci praxe a platových postupů.

Základní funkce modulu

 • Evidence personálních údajů o pracovnících
 • Řízení platových postupů pracovníků
 • Evidence a plánování školení
 • Tvorba a evidence organizační struktury organizace
 • Velké množství personálních sestav
 • Evidence elektronických dokumentů
 • Evidence odborné praxe
 • Uživatelsky nastavitelné doplňkové personální údaje

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program WPER umožňuje na kartách pracovníků evidovat libovolné personální údaje. Základní verze programu PER obsahuje nástroj pro tisk sestav dle uživatelského výběru a třídění zaměstnanců. Dále obsahuje vzory základních pracovně-právních dokumentů (např. pracovní smlouva, platový výměr, dohoda o provedení práce atd.). Program je personalistovi značně nápomocen při zařazování nových zaměstnanců. Obsahuje např. katalog prací nebo interaktivní formulář pro stanovení praxe dle předchozích zaměstnání. V programu WPER obsahuje nástroj pro evidenci a zpracování platových postupů pracovníků. Nadstavbový modul WPEV-Vzdělávání umožňuje evidenci vzdělávacích akcí pracovníků, zařazování pracovníků na tyto vzdělávací akce, plánování školení a sledování plnění těchto plánů. U každé vzdělávací akce je možné sledovat základní údaje o počtu účastníků, průběhu školení, nákladech na školení apod. Nadstavbový modul WPES-Organizační struktura umožňuje evidovat organizační celky, systemizovaná místa a jejich vazby a propojení. Organizační strukturu je možné si zobrazit k libovolném datu, a také je možné vytvářet pracovní varianty organizační struktury, např. v průběhu reorganizace firmy.

Výhody a přínosy

 • Přímé propojení se mzdových programem WPAM
 • Automatické hlídání platových postupů zaměstnanců
 • Evidence uživatelských personálních údajů
 • Zákaznické úpravy personálních dokumentů
 • Sledování výročí
 • Přehled odborné přípravy zaměstnanců

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno