Manage smartly
+420 567 309 136
Personální vzdělávání

Personální vzdělávání (PEV)

Potřebujete nástroj pro vytváření a sledování plnění plánů vzdělávání zaměstnanců v organizaci? Chcete sledovat počet dnů školení jednotlivých zaměstnanců včetně nákladů na školení? Toto vše Vám umožní modul Vzdělávání, který slouží k evidování vnitropodnikových školení, tak i k evidenci školení pořádaných externími vzdělávacími společnostmi.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Kontroly na správnost zadávaných dat
  • Upozorňuje na důležité události
  • Vazba na modul Systemizace
  • Vazba na modul Hodnocení

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul vzdělávání umožňuje vytvářet a průběžně sledovat plnění plánů vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Aplikace poskytuje informace o počtu dnů školení jednotlivých zaměstnanců. Modul vzdělávání dále umožňuje sledovat náklady na vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, organizačních celků a celé organizace. Aplikace podporuje evidenci a plánování vzdělávání zaměstnanců územních samosprávných celků podle zákona o úřednících územních samosprávných celků. Sleduje vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, zvláštní odbornou způsobilost a vzdělávání vedoucích úředníků. Umožňuje uznávat rovnocennost vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Vzdělávání je propojeno s modulem Systemizace, ze kterého je možné importovat vzdělávací požadavky kladené na systemizované místo a zároveň je propojeno s modulem Hodnocení, kdy je možné hodnotit jednotlivé vzdělávací akce a přidávat vzdělávací kurzy na základě výsledků hodnocení. Modul umožňuje tisk výstupů a přehledů týkajících se vzdělávání zaměstnanců v různých podobách s možností přizpůsobení požadavkům uživatele.

Výhody a přínosy

  • Nástroj pro automatizaci a koncepční práci zaměřenou na vzdělávání zaměstnanců
  • Vytváření a evidence plánů vzdělávání
  • Sledování dnů školení zaměstnanců
  • Sledování nákladů na školení
  • Uznávání rovnocennosti vzdělávání úředníků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno