Manage smartly
+420 567 309 136
Podání elektronických dat

Podání elektronických dat (PED)

Jste plátce DPH, který musí podávat přiznání k DPH, Souhrnné hlášení nebo kontrolní hlášení výhradně elektronicky? Jste účetní jednotka typu ÚSC, OSS, PO nebo SF a musíte odesílat v zákonem daných termínech účetní nebo fin. výkazy do státní pokladny (CSÚIS)? Jste zaměstnavatel, který je povinen odesílat evidenční listy nebo oznámení o změnách na ČSSZ?

Základní funkce modulu

 • Podpora elektronického podepsání a podání pro Finanční správu MF ČR (DPH, . . . )
 • Podpora elektronického podepsání, šifrování a podání pro CSÚIS
 • Podpora elektronického podepsání, šifrování a synchronního procesu podání pro ČSSZ
 • Podpora podání pro ČSSZ a Finanční správu prostřednictvím datových schránek
 • Stahování zpráv z INBOXu CSÚIS do off-line kopie
 • Monitoring zpracování a křížových vazeb výkazů v CSÚIS
 • Podpora procesu registrace ZO/NZO pro CSÚIS
 • Podpora pořizování a oprav všech typů odesílaných výkazů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program umožní vytvořit, upravit nebo jen prohlédnout podporované druhy XML data (výkazů) pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), Finanční správu MF ČR (EPO) nebo Státní pokladnu (CSÚIS). Dále umí ověřit jejich validitu (syntaxe i sémantika dle XSD schémat), vytisknout, exportovat, odeslat na odpovídající zařízení (včetně testovacího pro ověření) pomocí HTTP, HTTPS, Web služeb nebo Datových zpráv systému datových schránek (dle cílového zařízení). Modul také podporuje všechny vyžadované bezpečnostní procedury (HTTPS komunikaci, elektronický podpis XML, šifrování - včetně AES, kódóvání, atd.) a obsahuje různé podpůrné nástroje jako např. průvodce podáním nebo průvodce registrací ZO/NZO pro CSÚIS.

Výhody a přínosy

 • Tvorba i opravy existujících dat pomocí grafických "formulářů", včetně validace na XSD schémata
 • Odeslání a ověření výsledku podání na Finanční správu MF ČR - daňové výkazy, atp.
 • Odeslání a ověření výsledků podání na Státní pokladnu (CSÚIS) - všechny typy výkazů
 • Monitoring křížových vazeb výkazů ve státní pokladně
 • Odeslání a oveření podání na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ)
 • Monitoring zpracování výkazů ve státní pokladně
 • Tisk a export všech podporovaných typů dat
 • Podpora procesu registrace ZO/NZO pro CSÚIS

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno