Manage smartly
+420 567 309 136
Práce a mzdy

Práce a mzdy (PAM)

Modul PAM zpracovává platy na základě dat pořízených mzdovou účetní, případě z externích systémů. Provádí zúčtování platů, vyčíslení odpracované a neodporacované doby, ostatních osobních nákladů, náhrad platu nebo mzdy, nemocenských dávek, poskytnutých nemzdových prostředků. Všechny tyto údaje přenáší automatizovaně do modulů BUC a FUC.

Základní funkce modulu

 • Snadně pořizování dat včetně hromadného generování
 • Načítání dávek z externích docházkových a stravovacích systémů
 • Sada více jak 90 kontrolních chodů zajišťujícíh integritu dat a křížové kontroly
 • Více jak 150 sestav, včetně uživatelsky definovaných
 • Propojení s PER skrze svhalovací proces, mzdová účetní pouze přijímá doklady
 • Integritní součást GINIS, automatické propojení na BUC, FUC, DDP

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Společnost GORDIC® disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti zpracování platů a mezd. Modul PAM zpracovává platy na zá-kladě dat pořízených nejen v modulu PAM, ale i dat získaných z jiných modulů. Provádí vlastní zúčtování platů, jedná se o výpočet jednotlivých složek platu nebo mzdy za odpracovanou dobu, ostatních osobních nákladů, náhrad platu nebo mzdy, nemocenských dávek, poskytnutých nemzdových prostředků. Další částí zúčtování je sumarizace složek vyúčtování za pracovníka, stanovení odvodů pojištění, daňových odvodů. Modul řeší provedení srážek ze mzdy, realizaci výplaty mzdy, zpracování ročního zúčtování daně, výkaznictví a elektronické zasílání dokladů příslušným institucím. Funkce modulu jsou rozděleny do měsíčního, čtvrtletního a ročního zpracování.

Výhody a přínosy

 • Všechny povinné legislativní úpravy jsou realizovány včas, včetně výkladů
 • Všechna elektronická zasílání přímo z modulu
 • Detailní účtování, které splňující přísné požadavky Státní pokladny
 • Sdružení libovolného počtu PPV k osobě, kompletní výpočet za osobu
 • Možnost zpracovávat cizí měny včetně uplatnění exekučních srážek z těchto prostředků
 • Možnost zpětné opravy dat v plné šíři, včetně výhodnosti daně, opravných platových výměrů
 • Automatizace všech úkolů. Role mzdové účetní je převážně kontrolní
 • Možnosti zpracování specifických PPV jako jsou služební poměry, pěstouni, studenti

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno