Manage smartly
+420 567 309 136
Práce a mzdy

Práce a mzdy (PAM)

Program je určen především státním institucím (organizačním složkám státu, krajům, městům, obcím a jejich příspěvkovým organizacím), ale i organizacím podnikatelské sféry, které potřebují snadno, rychle a spolehlivě zpracovávat mzdy svým zaměstnancům. Organizace mají vždy jistotu, že mzdy jsou provedeny dle aktuální legislativy.

Základní funkce modulu

 • Evidence mzdových údajů o pracovnících
 • Zpracování různých druhů pracovně-právních vztahů
 • Zpracování měsíčních změn (docházky)
 • Zpracování mezd za jednotlivé pracovníka nebo za celou organizaci
 • Tisk sestav, výkazy dle platných vzorů
 • Předání podkladů pro banku a účetnictví
 • Elektronická komunikace s institucemi
 • Archivace mzdových údajů a dokladů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program WPAM umožňuje na kartách pracovníků evidovat veškeré údaje o pracovně právních vztazích pracovníka, o složkách platu, způsobu výpočtu sociálního a zdravotního pojištění a daních, o veškerých srážkách pracovníka a dalších údajích důležitých pro výpočet mezd, platby a výkaznictví. Program obsahuje velké množství sestav, které jsou určeny jak pro interní účely organizace, tak představují výkazy institucím. Organizace za pomocí programu WPAM může snadno a rychle zpracovat všechny povinné statistické výkazy i další přehledy pro management organizace. Program WPAM umožňuje automatický přenos zpracovaných mezd do programu účetnictví a banky. Pomocí číselníku pracovišť lze libovolně definovat účtování a evidenci mzdových nákladů na různá nákladová střediska (např. provozovny) v různých úrovních. Dále je možné mzdové náklady třídit dle kategorii (profesí) pracovníků. Je možné mít program uložen pouze na jednom počítači, nebo mít nainstalovánu síťovou verzi, která umožňuje práci několika uživatelů s programem současně.

Výhody a přínosy

 • Zpracování mezd dle aktuální legislativy
 • Zpracování více pracovních poměrů současně
 • Automatické předání podkladů bance a účetnictví
 • Elektronická komunikace s FÚ, ČSSZ a ZP
 • Velké množství tiskových výstupů
 • Práce s elektronickými dokumenty

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno