Manage smartly
+420 567 309 136
Příprava dokladů mezd

Příprava dokladů mezd (PDM)

Příprava dokladů mezd (PDM) je nadstavbový k modulu Práce a mzdy (PAM). Zajišťuje přípravu dokladů pro vyúčtování mezd vznikající mimo vlastní mzdovou účtárnu (např. dovolenka, propustka, výkaz o odpracované době). Data dokladů pro vyúčtování jsou využívána pro vlastní zpracování mezd. Data ovlivňující docházku je možno také tisknout jako doklad.

Základní funkce modulu

 • Pořizovač dat pro mzdy, předzpracování mzdových podkladů
 • Aplikována přistupová práva k osobám a jejich složkám
 • Víceúrovňový schvalovací proces
 • Načítání CSV a XML dávek z různých systémů pro další zpracování
 • Možnost napojení na automat zpracovávající podklady přímo do PAM
 • Úplná tvorba a zpracování docházky
 • Společně s pokladem pro mzdovou účtárnu je přenášen i podklad pro automatizované zaúčtování
 • Zjednodušená práce při zadávání hromadných podkladů, například odměn ke konci roku

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Příprava dokladů mezd (PDM) umožňuje organizaci rozložení evidence o přímých výkonech zaměstnance na jejich nadřízené, popř. pověřené zaměstnance k vykonávání této podkladové evidence, která má dopad na zpracování a výplatu platů. V modulu PDM lze zaměstnancům zavést individuální rozvrhy směn a to pořízením tzv. individuálního kalendáře. Obsluha modulu PDM má dostupné i základní výstupy jako je např. evidence dovolené, evidence docházky, přehled o individuálním rozvrhu směn, přehled o zadaných náležitostech po jednotlivých zaměstnancích apod. Přenosy do modulu PAM jsou realizovány elektronicky, ale zároveň jsou tyto podklady zachyceny i v tiskové podobě s jednoznačným identifikátorem, kdy se očekává, že tiskový výstup bude schválen příslušným zodpovědným zaměstnancem. Shodně jako v jiných modulech, tak i v modulu PDM jsou dostupná data na základě přístupových práv. Na základě přístupů lze omezit nejenom přístup k jednotlivým zaměstnancům, ale i jednotlivé úlohy, které nabízí modul PDM.

Výhody a přínosy

 • Oddělení role pořizovače od supervize zpracování mezd
 • Tvorba kalendářů s individuálním rozložením pracovní doby
 • Tvorba specializovaných sestav jako je přehled docházky
 • Hromadný pořizovač odměn
 • Pořízení kompletní účetní věty k jednotlivým měsíčním změnám
 • Možnost načítání dat z externích systémů
 • Kontrolní mechanismus mezi papírovým a elektronickým podkladem
 • Možnost nahlížení do omezených mzdových dat podle přístupových práv

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno