Manage smartly
+420 567 309 136
Registr pojištenců a nemocí

Registr pojištenců a nemocí (RPN)

Modul Registr pojištencu a nemocí (RPN) systému GINIS® je program sloužící především k evidenci a pořizování dokladu o pracovní neschopnosti (neschopenek), získání přehledu o skutečně vyplacených dávkách u osob ve služebním poměru. Systém dále podporu systém eNeschopenek, importy a exporty dat a má kompletní vazbu na systém PAM.

Základní funkce modulu

 • Registr útvarů
 • Registr pojištěnců
 • Export PN pro ZDRAVIS
 • Export osob ISSP pro ZDRAVIS
 • Správa číselníků lékařů
 • Import eNeschopenek
 • Správa číselníků diagnoz
 • Řížení práv k zaručení bezpečnosti přístupu k citlivým údajům

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Jedná se modul, který je úzce propojen s modulem Práce, platy a mzdy (PAM). Jako vstupní informace pro modul RPN slouží bud dávka neschopenek generovaná se systému ZDRAVIS nebo písemný dokument (neschopenka). Modul spravuje seznam pojištěnců, seznam pracovních neschopností a tyto umí párovat na tzv. měsíční změny , které tvoří základ zadávání nemocí v systému PAM. Dále pak umí exportovat všechny tyto data - tj. měsíční změny nebo neschopenky jedné, vybraných nebo všech osob a dále také importovat tyto data v otevřeném formátu XML ze systému ZDRAVIS a nově taktéž podporuje systém elektronických neschopenek. Výstupem jsou potom důležité výkazy a statistiky ve standardních formátech office a PDF.

Výhody a přínosy

 • Kompletní správa pojištěnců v rámci organizace
 • Vazba na platový systém GINIS PAM
 • Správa dat i ze systémů mimo PAM
 • Podpora eNeschopenky
 • Export seznamů ve standardu XML s definovanou šablonou
 • Neschopenka v RPN kopíruje klasickou papírovou neschopenku
 • Kompletní přehled dat nad vybranou osobu
 • Plná elektronizace zpracování neschopenek

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno