Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136
Finanční účtárna

Finanční účtárna (FUC)

Modul FUC je specializovaným účtujícím nástrojem, koncipovaným zejména pro hromadné nebo kumulované účtování velkého množství účetních pohybů. Umožňuje tedy při zachování detailní průkaznosti jednou operací vygenerovat a poté proúčtovat jakékoli množství účetních dokladů. Další oblastí, kterou modul řeší, jsou zápočty zavázků a pohledávek.

Základní funkce modulu

  • Modul FUC patří k základním stavebních kamenům Ekonomického subsystému GINIS
  • Pouze modul FUC zabezpečuje efektivní účtování agend, pracujících s velkým množstvím dat
  • Účtování je prováděno na základě uživatelsky definovaných kontací
  • Dohledatelná historie všech důležitých operací při tvorbě účetních dokladů
  • Přehledné zobrazení všech účetních případů a účetních pohybů, účtovaných v modulu FUC

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V různých modulech systému GINIS jsou zpracovávány primární doklady počínaje zaevidováním do systému, přes jejich uhrazení, zaúčtování až po následné uzavření (ukončení). Modulem FUC jsou účtovány účetní a platební pohyby vyplývající z primárních dokladů, které svým charakterem umožňují hromadné či kumulované účtování provádět a předností modulu FUC tak efektivně využít. Modul FUC sám primární účetní doklady nezpracovává, ale pouze účtuje předpisy, jež jsou do něj z příslušných agend zasílány. Jedná se zejména o účtování o pohledávkách DDP, závazcích SOC, účtování o mzdách, o služebních cestách RCN, o podmíněných závazcích a pohledávkách, účtování o opravných položkách k pohledávkám po splatnosti a účtování předpisů účetních zápisů, načtených do systému pomocí datových rozhraní. Účtování primárních dokladů, které svým charakterem neumožňují výhod hromadného či kumulovaného účtování využít v modulu FUC prováděno není a děje se přímo v prvotních agendách (faktury, poukazy, majetkové doklady apod.), eventuálně si může organizace sama zvolit, zda je pro ni výhodnější účtovat přímo v primární agendě nebo pomocí modulu FUC (např. pokladní doklady).

Výhody a přínosy

  • Dodržení procesních postupů a kontrolních mechanismů účtování, zabraňující vzniku nevalidních dat
  • Snížení časových nároků na tvorbu a účtování účetních dokladů
  • Garantovaný soulad veškerých účetních procesů s platnou legislativou
  • Propojenost s ostatními agendami ekonomického systému GINIS®
  • Průkaznost účetních dat, zabezpečená striktním dodržováním jejich provázanosti na primární doklady

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno