Manage smartly
+420 567 309 136
Interface účetnictví a rozpočtu

Interface účetnictví a rozpočtu (INU)

Modul Manipulace s daty (INU) je nezbytným prvkem ekonomické části systému GINIS, zabezpečujícím provádění řady specifických činností, které se různými způsoby podílí na zpracování účetních či rozpočtových dat, anebo které manipulují s účetními a rozpočtovými daty již existujícími.

Základní funkce modulu

  • Exportovat a importovat je možno různé formáty dávek účetních a rozpočtových zápisů
  • Importované dávky účetních či rozpočtových zápisů jsou archivovány, kontrolovány a účtovány
  • Některé funkce (správa období, přepočty stavů) lze provádět automatizovaně v předem určených časech
  • Dohledatelná historie všech důležitých operací
  • Široké portfolio základních i uživatelsky definovaných výstupů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul slouží zejména k následujícím základním činnostem: Export a Import dávek účetních nebo rozpočtových zápisů, kontroly, aktualizace a úplné přepočty účetních a rozpočtových stavů, správa (otevírání, uzavírání, aktualizace, kontrolní chody) Období účtování (měsíců) pro účetnictví a rozpočet, kompletní zpracování DPH, tj. správa (otevírání, uzavírání, aktualizace, kontrolní chody) Zdaňovacích období DPH, tvorba všech typů Přiznání DPH (řádné, opravné, dodatečné, atd.), poskytování dalších nezbytných výstupů pro řádné zpracování DPH (daňová doloženost, souhrnné hlášení), provádění uzávěrek Účetního období (roku), tj. zahájení uzávěrek, poskytování přehledu a stavu uzavíraných agend, generování, kontrola a účtování závěrečných zápisů, zápisů uzavření účetních knih, počátečních stavů, převody do ENNV, archivace účetních dat, archivace agendových knih, apod.

Výhody a přínosy

  • Přehledné a uživatelsky komfortní řešení jednotlivých funkčností
  • Dodržení procesních postupů a kontrolních mechanismů, zabraňující vzniku nevalidních dat
  • Garantovaný soulad veškerých procesů s platnou legislativou
  • Propojenost s ostatními agendami ekonomického systému GINIS®
  • Parametrické řízení přístupů k jednotlivým procesům a funkcím aplikace

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno