Manage smartly
+420 567 309 136
Podpora kalkulací rozpočtu

Podpora kalkulací rozpočtu (PKR)

Potřebujete systémově řešit pořizování, sběr a zpracování dat potřebných pro návrh a přípravu rozpočtu? Chcete vytvářet požadavky na finanční zdroje ve vazbě na věcnou náplň v souladu s víceletými plány (např. střednědobý plán). Řešením jsou moduly Podpora kalkulací rozpočtu a Číselníky kalkulací rozpočtu.

Základní funkce modulu

 • Možnost přímého přebírání limitů cílů organizace do kalkulací
 • Možnost kalkulovat v několika kalkulačních kolech
 • Každá kalkulace obsahuje věcnou náplň požadavku
 • Kalkulace probíhá hierarchickým stromem organizace s možností validací
 • Výstupy pro přímou integraci se systémem Státní poklady
 • Datové výstupy s připraveným rozpočtem pro zpracovatele

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Aplikace Podpora kalkulací rozpočtu (PKR) řeší pořizování, sběr a zpracování dat potřebných pro návrh a přípravu rozpočtu. Umožňuje sběr požadavků na finanční zdroje od základních organizačních složek směrem ke složkám s přidělenými právy agregace dat za více organizačních složek až do nejvyšší úrovně s oprávněním agregovat všechna data. Sběr dat je prováděn jak po stránce finanční tak věcné náplně. Řídící číselníková data, která budou podkladem k vlastnímu zpracování kalkulací, budou zpřístupňována pro tuto aplikaci modulem CKR (Číselníky kalkulací rozpočtu) ve validovaných celcích zapouzdřených číslem varianty číselníků. Aplikace PKR umožňuje jednotlivým kalkulujícím organizačním složkám vytvoření požadavků na finanční zdroje ve vazbě na věcnou náplň v souladu s víceletými plány (střednědobý plán).

Výhody a přínosy

 • Systémové řešení pořízení a zpracování dat potřebných pro návrh rozpočtu
 • Operativní možnost práce s kalkulovanými daty (navýšení, snížení, předání jiné složce)
 • Za každou kalkulací je vidět její věcnou (komoditní) náplň
 • Podpora cílového rozpočtování s využitím limitů na cíle stanovené organizací
 • Kalkulace s využitím definovaných číselníků dle zadání organizace

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno