Manage smartly
+420 567 309 136
Podpora rozpočtového a kontrolního procesu ve veřejné správě

Podpora rozpočtového a kontrolního procesu ve veřejné správě (RKS)

Jste rozpočtová organizace? Chcete vytvářet schválený rozpočet a rozpočtová opatření poloautomaticky na základně předdefinovaných požadavků na rozpočet rozdělených dle rozpočtových případů? Chcete mít přehledně seskupené smlouvy, objednávky, poznámky a přílohy vztahující se k jednomu rozpočtovému případu? Provádíte rozborovou činnost?

Základní funkce modulu

 • Evidence rozpočtových případů
 • Vazby rozpočtových případů, smluv a elektronických příloh
 • Tvorba schváleného rozpočtu
 • Tvorba rozpočtových opatření
 • Rozborová činnost nad on-line daty účetnictví a rozpočtu
 • Rozpočtový výhled
 • Integrovaná evidence objednávek, smluv, jejich dodatků a objednávek ze smluv vyplývajících
 • Integrovaná evidence externích subjektů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul RKS je určen k podpoře rozpočtového a kontrolního systému ve veřejné správě. Obsahuje evidenci rozpočtových případů s vazbou na smlouvy, možností vkládat libovolné údálosti (poznámky) a elektronické přílohy (včetně podpory elektronických podpisů a časových razítek). Umožňuje podporu tvorby a schvalování rozpočtu a podporu tvorby rozpočtových opatření. Dále umožňuje rozborovou činnost pomocí online napojení plnění/čerpání finančních prostředků z modulu UCR a podporuje také střednědobý (případně dlouhodobý) rozpočtový výhled. Součástí modulu je také evidence externích subjektů, případně napojení na modul ESU a evidence objednávek, smluv, jejich dodatků a objednávek ze smluv vyplývajících, případně napojení na modul SML.

Výhody a přínosy

 • Přehledná evidence rozpočtových případů
 • Grafické znázornění vazeb případů a smluv (včetně dodatků)
 • Tvorba variant schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření
 • Podpora schvalovacího procesu rozpočtu
 • Rozborová činnosti nad on-line daty účetnictví a rozpočtu přes rozpočtové případy
 • Podpora střednědobého (i dlouhodobého) rozpočtového výhledu
 • Evidence objednávek, smluv, jejich dodatků a objednávek ze smluv vyplývajících
 • Evidence externích subjektů
 • Generování web stránek evidence smluv (zveřejnění vybraných smluv, dodatků, objednávek, el.příloh) s možností začlenění do vlastních web stránek uživatele

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno