Manage smartly
+420 567 309 136
Pořizovač rozpočtových dokladů

Pořizovač rozpočtových dokladů (ROZ)

Chcete zpracovávat rozpočet a rozpočtový výhled v komfortním aplikačním prostředí? Chcete mít dokonalý přehled o změnách v jedné z nejdůležitějších oblastí fungování organizace? Potřebujete zajistit rozdělení kompetencí v procesu rozpočtování? Je Vaším cílem elektronizace procesu rozpočtování? Vše Vám umožní Pořizovač rozpočtových dokladů.

Základní funkce modulu

 • Přehledné a uživatelsky komfortní zpracování rozpočtu a rozpočtového výhledu
 • Parametrické řízení přístupů k jednotlivým procesům zpracování rozpočtu a funkcím aplikace
 • Možnost decentralizace procesu rozpočtování
 • Základní i rozšířené kontroly při zpracování rozpočtu (interní vazby, číselníky, ukazatele, …)
 • Podpora elektronického schvalovacího procesu
 • Široké portfolio základních i uživatelsky definovaných výstupů
 • Propojení na Integrovaný Informační Systém Státní Pokladny (IISSP)
 • Součást akvizičního procesu
 • Integrovaný avizační systém

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul zabezpečuje jednu z nejdůležitějších částí procesů veřejné správy a tím je rozpočtování. Zajišťuje zpracování rozpočtových dokladů, jejichž prostřednictvím jsou prováděny změny rozpočtu nebo rozpočtového výhledu. Doklady je možno seskupovat do logických celků, ke kterým je možno řídit přístupy a jednoznačně tak definovat zodpovědnost za přidělenou oblast. Chování systému lze parametricky ovlivňovat, zejména pak přístupy k jednotlivým funkcím aplikace. K dispozici je komplexní systém kontrol, které zajišťují validitu pořizovaných dat (kontrola vůči účtovému rozvrhu, kontrola disponibility, kontrola na ukazatele,…). V průběhu tvorby rozpočtových dokladů může uživatel využít zabudovaných nápověd (typy dokladů, účtový rozvrh,…) a tím eliminovat vznik chyb. Během zpracování lze získávat informace o stavu rozpočtových dokladů bez nutnosti přímého přístupu do modulu a to pomocí integrovaného avizačního systému. Modul plnohodnotně podporuje elektronický schvalovací proces, není tedy nutné udržovat papírovou formu rozpočtových dokladů. Veškeré prováděné operace s rozpočtovými doklady jsou podrobně žurnálovány, je tedy možno kdykoliv jednoduše zjistit okamžik i autora provedené změny.

Výhody a přínosy

 • Přehledné a intuitivní zpracování rozpočtu a rozpočtového výhledu
 • Eliminace chybovosti při zpracování rozpočtu (zabudovaný systém kontrol a nápověd)
 • Možnost využití integrovaného avizačního systému
 • Provázanost s ostatními komponentami systému (např. akviziční proces)
 • Možnost komplexní elektronizace procesu rozpočtování
 • Zajištění jednoznačné zodpovědnosti za zpracování rozpočtových procesů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno