Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136
Pořizovač účetních dokladů

Pořizovač účetních dokladů (UCT)

Modul UCT umožňuje vytvářet a účtovat všechny typy účetních dokladů. Při standardním používání systému GINIS vzniká většina účetních dokladů přímo v modulech KDF, KOF, POU, PRE, MAJ, POK a FUC a proto je modul UCT určen zejména k tvorbě opravných dokladů k dokladům vzniklým ve výše uvedených modulech, dále pak k účtování nespárovaných plateb apod.

Základní funkce modulu

  • Parametrické řízení přístupů k jednotlivým procesům a funkcím aplikace
  • Kontroly při zpracování účetních dokladů (interní vazby, číselníky, ukazatele …)
  • Podpora elektronického schvalovacího procesu
  • Široké portfolio základních i uživatelsky definovaných výstupů
  • Propojení na Integrovaný Informační Systém Státní Pokladny (IISSP)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Doklady modulu UCT jsou důsledně provázány s doklady ostatních agend systému GINIS. Opravné doklady jsou napojeny na primární (opravované) účetní doklady, doklady nespárovaných plateb na příslušné bankovní výpisy, účetní zápisy mohou být dle potřeby vázány na konkrétní položku smlouvy, objednávky či příslibu, čímž je zabezpečena maximální přehlednost a průkaznost účetních dat. K dispozici je komplexní systém kontrol, které zajišťují validitu pořizovaných dat (kontrola vůči účtovému rozvrhu, kontrola disponibility, kontrola na ukazatele, atd.). V průběhu tvorby účetních dokladů může uživatel využít zabudovaných nápověd (typy dokladů, účtový rozvrh, atd.) a tím eliminovat vznik chyb. Modul plnohodnotně podporuje elektronický schvalovací proces. Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii a kdykoli je možno jednoduše dohledat okamžik provedené změny i jejího autora.

Výhody a přínosy

  • Přehledné a uživatelsky komfortní zpracování účetních dokladů
  • Garantovaný soulad veškerých účetních procesů s platnou legislativou
  • Provázanost s ostatními komponentami systému, zabezpečující maximální průkaznost účetnictví
  • Zajištění jednoznačné zodpovědnosti za zpracování účetních dokladů procesů
  • Eliminace chybovosti při zpracování účetnictví (zabudovaný systém kontrol a nápověd)

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno