Manage smartly
+420 567 309 136
Požadavky na rozpočet

Požadavky na rozpočet (PRO)

Jak zjistit potřeby organizací (škol, divadel, městských částí,...) napojených na náš rozpočet? Jak umožnit těmto organizacím, aby mohly pořídit požadavky na rozpočet nebo rozpočtový výhled? A jak elektronizovat a maximálně zjednodušit proces přípravy rozpočtu? Právě to řeší modul Požadavky na rozpočet.

Základní funkce modulu

  • WWW aplikace
  • Komplexní přehled o požadavcích na rozpočet z jednotlivých organizací
  • Přehledné a intuitivní zpracování
  • Úrovně zpracování a validace pořizovaných dat
  • Zpětná vazba o přidělených rozpočtových prostředcích

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul Požadavky na rozpočet (PRO) umožňuje zpracovávající organizaci jednoduše provést sběr požadavků na rozpočet a rozpočtový výhled. Požadavky jsou pořizovány v prostředí internetové aplikace, oprávnění k jednotlivým funkcím jsou řízeny parametricky, na základě centrální administrace. V rámci procesu sběru procházejí požadavky validačními procesy jak na úrovni žádající organizace tak i organizace, na jejíž rozpočet je požadavek směřován. Tím je zajištěno, že do finálního zpracování se dostávají již pouze oprávněné požadavky, kterými má smysl se zabývat. Díky centrálnímu zpracování je vše realizováno na základě metodických pravidel sbírající organizace, čímž je zajištěna i validita pořizovaných dat. K vysoké validitě dat dále napomáhá systém integrovaných kontrol a nápověd. Velmi důležitou vlastností systému je i zpětná vazba, kterou má žadatel v průběhu celého zpracování dat z následného procesu balancování rozpočtu.

Výhody a přínosy

  • Jednoduché a intuitivní zpracování sběru dat pro přípravu rozpočtu a rozpočtového výhledu
  • Zpětná vazba žadatele z procesu balancování rozpočtu
  • Centralizovaný sběr požadavků
  • Několik úrovní validace požadavků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno