Manage smartly
+420 567 309 136
Účetnictví a rozpočet

Účetnictví a rozpočet (UCR)

Jste účetní jednotka typu ÚSC nebo PO a potřebujete vystupovat účetní nebo finanční výkazy do CSÚIS v aktuálním tvaru ve formátu XML? Musíte odesílat účetní nebo fin. výkazy nadřízené organizaci (krajskému úřadu)? Jste plátci DPH a potřebujete vést evidenci a účtování o DPH? Potřebujete sbírat a sehrávat účetní nebo finanční výkazy z podřízených účetních jednotek? Chcete účtovat vždy podle platné legislativy?

Základní funkce modulu

 • Kontrola účtování a rozpočtování na platnou legislativu (účtový rozvrh)
 • Pořizování pomocí automatických předkontací
 • Rozborové funkce
 • Výstupní sestavy a výkazy v textovém nebo grafickém formátu (s možností konverze např. do PDF)
 • Legislativně závazné výstupy (výkazy) v tiskovém nebo XML formátu
 • Podpora evidence a účtování o DPH
 • Sehrávací automat
 • Sumarizace organizací
 • Hromadné funkce nad sumářem organizací

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program je určen pro zpracování podvojného účetnictví a rozpočtu (plánu) v organizačních složkách státu, v územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích, neziskových organizacích a u podnikatelů. Svou stavbou plně vyhovuje ustanovením zákona o účetnictví a obsahuje strukturu dat, která zabezpečuje splnění nároků na vedení účetnictví a rozpočtu podle platné rozpočtové skladby. Uživatel má možnost si vybrat způsob zadávání dat (ruční pořizování nebo automatické předkontace). Program disponuje velkým počtem kontrolních chodů a výstupních sestav, včetně výstupu účetních a finančních výkazů dle platné legislativy (ve formě jak pro tisk, tak pro odeslání na státní pokladnu - CSÚIS). Doplňkovou funkcí je také funkce sehrávání dat z podřízených účetních jednotek, tzv. sehrávací automat.

Výhody a přínosy

 • Okamžitá kontrola kombinací slov účetní věty na platnou legislativu (účtový rozvrh) během pořizování
 • Pořizování účetních případů pomocí automatických předkontací
 • Účetnictví a rozpočet je oddělen, ale zároveň lze dělat rozborovou činnost
 • Široká nabídka kontrolních a tiskových výstupů
 • Všechny zákonem určené výkazy jak ve formě tiskové sestavy, tak XML formátu pro CSÚIS
 • Zpracování elektronických výstupů (XML) pro daňovou správu v oblasti DPH
 • Možnost odesílání dat na sehrávací automat
 • Možnost sehrávání dat pomocí sehrávacího automatu
 • Možnost datové sumarizace a hromadné funkce pro až 9000 účetních jednotek

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno