Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence nemovitostí

Evidence nemovitostí (NEM)

Program WNEM - Evidence nemovitostí je účinným nástrojem pro práci s daty v registru nemovitostí. Časté obtíže při vyhledávání v datech katastru se díky tomuto programu stanou minulostí. V různých typech pohledů za pomoci zadaných filtrů snadno a rychle dohledéte potřebné nemovitosti a údaje.

Základní funkce modulu

 • Aplikace dovede využívat číselníky s daty z ČSÚ, KÚ, SIS.
 • Možnost zjednodušené evidence
 • Spolupráce s geografickým informačním systémem GRAMIS
 • Tisk sestav, přehledů dle zadaných kritérií
 • Možnost hromadných operací
 • Oceňování parcel dle platné legislativy
 • Rozdělení přehledů podle parcel, budov, jednotek a listů vlastnictví
 • Snadné a rychlé dohledání nemovitosti pomocí zadaných filtrů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

WNEM - Evidence nemoviostí je program určený k vyhledávání a využití dat katastru nemovitostí (data jsou načítána dávkou ve výměnném formátu souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky). Modul umožňuje zobrazit seznamy nemovitostí pomocí čtyř pohledů: parcely, budovy, jednotky (byty), listy vlastnictví. Díky jednoduché a přehledné formě prezentace dat je možné vyhledávání nemovitostí podle uživatelem určených kritérií a následné detailní zobrazení údajů. Výhodou modulu je i možnost ocenit jednotlivé nemovitosti poostupem, který je stanovený zákonem o oceňování majetku. K jednotlivým kartám majetku lze dodávat vlastní záznamy. Vazba mezi registrem nemovitostí (WNEM) a evidencí majetku (WTEM nebo WEMA) je oboustranná.

Výhody a přínosy

 • Zobrazí údaje u zvolené nemovitosti
 • Možnost vlastních záznamů k nemovitosti
 • Možnost zobrazení nemovitosti v geografickém systému
 • Tisk sestav přehledů nemovitostí, vlastníků nemovitostí, listů vlastnictví
 • Napojení na další moduly
 • Na detailu parcely je možné zadávat SU a AU pro účetní inventarizaci
 • Možnost provádění kontrol výměr, parcel MAJ, budov MAJ, historie importu, apod.
 • Vyhledávání nemovitostí podle zadaných kritérií

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno