Manage smartly
+420 567 309 136
Registr konverzí

Registr konverzí (RAK)

Program registr konverzí za vás vyřeší komplexně proces i správu autorizovaných konverzí - převody a změny datového formátu. To vše samozřejmě v souladu s normou stanovenou Národním archivem.

Základní funkce modulu

 • Pdf dokument opatří elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou či razítkem
 • Pdf výstup umožňuje uložit jako elektronický obraz/přílohu dokumentu do spisové služby
 • Umožňuje autorizovanou konverzi doručenek
 • Scanování dokumentu v aplikaci se provádí pomocí integrovaného rozhraní ve WESS
 • Výstupy do PDF/B jsou upraveny tak, aby podporovaly normu vyžadovanou Národním archivem.
 • Otevře PDF dokumenty z došlé datové zprávy
 • Provede ověření platnosti elektronických podpisů a časových razítek
 • Umožňuje vytvářet LTV podpisy s časovým razítkem

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Registr autorizovaných konverzí řeší komplexním způsobem autorizovanou konverzi, převody a změny datového formátu. Autorizovaná konverze je rozdělena na dva základní rejstříky, rejstřík konverzí do datové zprávy a konverzí do listinné podoby. Převody se provádí z analogové podoby do digitální a naopak. Program umožňuje nejen evidenci provedených konverzí, převodů a změn datového formátu, ale také je účinným nástrojem na provedení samotných konverzí, včetně napojení na rozhraní Czech POINT API, prostřednictvím kterého umožní získání příslušného časového razítka a uložení doložky autorizované konverze do centrálního registru ověřovacích doložek. Výstupní dokument lze podepsat LTV podpisem pro dlouhodobé ověřování. Pro zjednodušení práce jsou nástroje pro konverzi/převod či změnu datového formátu integrovány přímo do modulu ESS. Současně je do modulu ESS integrované rozhraní pro přímý převod/konverzi dokumentu do digitální podoby.

Výhody a přínosy

 • Evidence provedených autorizovaných konverzí, převodů a změn datového formátu
 • Možnost porovnávání obsahu vstupu s výstupem
 • Tvorba pdf dokumentu z obrázků ve formátu tiff nebo JPEG
 • Získání časového razítka pomocí napojení na rozhraní Czech POINT API
 • Automaticky provádí evidenci doložky do centrálního úložiště
 • Doložky konverze, převodu a změny datového formátu jsou uloženy v DB ve formě tiskové sestavy.
 • Snadné provádění autorizovaných konverzí, převodů a změn datového formátu
 • Spolupráce se spisovou službou, zjednodušení předání dokumentů ke konverzi, převodu a změně

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno