Manage smartly
+420 567 309 136
Registr obyvatel

Registr obyvatel (ROB)

Modul řeší komplexním způsobem agendu evidence trvale bydlících obyvatel města. Modul obsahuje hlavní data občanů a další pomocné agendy. Záznamy, které jsou vyřazeny z hlavní evidence z důvodu úmrtí nebo odstěhování, jsou uloženy v mrtvé evidenci.

Základní funkce modulu

 • Neustálá kontrola při zapisování dat
 • Automatické a poloautomatické zpracování dat z dávek z CRO
 • Tiskne formuláře, přehledy, sestavy, statistiky.
 • Modul je rozdělen do tří skupin: přírůstky, úbytky, změny
 • Systém integrován se spisovou službou a dalšími moduly: Odpady, Matrika, Pokladna
 • Obsahuje doplňkové registry
 • Integrační platforma disponuje sadou webových služeb
 • Manažerské pohledy na aktivity jednotlivých pracovníků

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Registr obyvatel řeší komplexním způsobem agendu evidence trvale bydlících obyvatel. Mimo hlavní data občanů (rodné číslo, příjmení, jméno, adresa trvalého pobytu, rodiče, partneři) modul obsahuje další pomocné agendy (archiv bydlišť, archiv příjmení, kompletní agendu událostí apod.). Záznamy, které jsou vyřazeny z hlavní evidence z důvodu úmrtí nebo odstěhování, jsou uloženy v archivní evidenci (tzv. Mrtvá evidence). Pořízení a změny základních evidenčních dat se provádí na podkladě prvotního dokumentu (přihlašovací lístek, úmrtní list, oddací list,…). Pro změnu bydliště jedné rodiny modul obsahuje automatizované nástroje umožňující hromadné provedení změn. Modul dále řeší problematiku eventuálního zahájení správního řízení při změně trvalého pobytu, obsahuje evidenci vydaných potvrzení o změně trvalého pobytu, eviduje zákazy přihlášení k trvalému pobytu, eviduje vlastníky objektů (bytů) apod. Modul zpracovává základní doklady předepsané pro změnu vložených dat občana. Tyto doklady lze rozdělit do skupin podle charakteru změny: Přírůstky, Úbytky, Změny. Výhodou modulu je možnost zpracovávat dávky z Centrálního registru obyvatel (CRO).

Výhody a přínosy

 • Komplexní evidence obyvatel v živé evidenci
 • Archiv mrtvé evidence
 • Hromadné operace
 • Aktuální data, napojení na CRO
 • Nadstavbou je modul ROV - Registr obyvatel - volby
 • Tisk mnoha sestav, přehledů, dokumentů
 • Import dat do dalších modulů
 • Monitoring aktivit jednotlivých pracovníků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno