Manage smartly
+420 567 309 136
Registr obyvatel

Registr obyvatel (ROB)

Potřebujete přehlednou evidenci obyvatel v působnosti obce? Jak se dotazovat na občany do Informačního systému základních registrů? Potřebujete tisknout volební seznamy? Jak zjistit počet obyvatel přihlášených k pobytu na dané adrese? Modul ROB slouží k evidenci obyvatel v působnosti obce.

Základní funkce modulu

 • Ucelená a přehledná evidence obyvatel
 • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do Excelu a PDF
 • Logováno spuštění programu, prováděné změny, žádosti o výpis údajů
 • Online propojení do ISZR
 • Přístup do ISZR je logován vždy s možností opisu historie přístupu do ISZR pro jednotlivé obyvatele
 • Získávání změn za dané časové období z ISZR
 • Propojení na moduly DDP a POK
 • Dle úrovně přístupu uživatele jsou zpřístupněny jednotlivé funkce či zviditelněny informace

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul ROB slouží k evidenci potřebných údajů o občanech, zaručuje přehlednou evidenci obyvatel v působnosti obce. Je umožněno evidovat cizince bez rodného čísla, více občanství, komu byly poskytnuty údaje z IS atd. Do modulu ROB je zapracována podpora komunikace s Informačním systémem základních registrů (dále jen ISZR). Modul ROB může načítat data z agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen „AISEO“). Je možno modul přizpůsobit požadavkům uživatele pomocí úprav konfiguračního souboru. Prvotní naplnění dat lze provést načtením inicializační dávky z evidence obyvatel pro obce případně z AISEO. Je umožněna aktualizace dat z evidence obyvatel pro obce případně z AISEO pomocí aktualizačního souboru.

Výhody a přínosy

 • Evidence potřebných údajů o občanech, obsahuje číselník bydlišť
 • Tisk seznamu jubilantů pro zadané období
 • Tisk seznamu bydlišť s osobami na dané adrese, adres bydlišť dle obvodů či volebních okrsků
 • Tisk volebních seznamů
 • Vyplnění potřebných tiskopisů (přihlašovací lístek, žádost o poskytnutí údajů z IS)
 • Na základě výběru zadaných masek je možno provést statistické vyhodnocení dat
 • Aktualizace dat ze zdrojů poskytovaných správou ZR
 • Srovnání aktuálních dat s daty AISEO

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno