Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence smluv

Evidence smluv (SML)

Chcete mít přehledně evidované objednávky, smlouvy, jejich dodatky a objednávky ze smluv vyplývající, zatříděné dle klíčových vlastností? Chcete vidět ke každé smlouvě všechny přílohy a všechny primární doklady (např. faktury)? Potřebujete sledovat plnění/čerpání finančních prostředků dle smlouvy nebo objednávky v libovolnou chvíli?

Základní funkce modulu

 • Evidence dokumentů (objednávky, smlouvy, dodatky, objednávky ze smluv)
 • Elektronické přílohy (včetně podpory elektronických podpisů a časových razítek)
 • Integrovaná evidence externích subjektů nebo napojení na externí modul ESU
 • Vazba na primární doklady z ostatních modulů GINIS Express
 • Finanční profil v aktuální rozpočtové skladbě
 • Online spojení s modulem UCR (rezervace a čerpání finančních prostředků)
 • Systém uživatelských avíz a avíz z finanční kontroly
 • Zveřejnění smluv na portálu veřejné správy

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul SML je určen k evidenci objednávek a smluv (včetně jejich dodatků a objednávek ze smluv vyplývajících). Každy evidovaný dokument je v rámci evidence jednoznačně identifikován a obsahuje podrobné evidenční údaje (jako jsou datumy, částky, osoby, atd.) včetně možnosti přikládat elektronické obrazy dokumentu. Dále lze připojovat libovolné elektronické přílohy (modul podporuje přímé získání elektronického obrazu textu přes TWAIN rozhraní - skener), externí subjekty (primární a sekundární), finanční profil dle rozpisu s vazbou na rezervaci finančních prostředků a plnění v modulu UCR (účetnictví a rozpočet), platební kalendář, primární doklady z ostatních modulů GINIS Express (např. KDF), atd. Ke každému dokumentu je evidována historie změn a modul také obsahuje systém avíz (uživatelských nebo vyplývajících z finanční kontroly).

Výhody a přínosy

 • Přehledná evidence dokumentů (objednávky, smlouvy, dodatky, objednávky ze smluv)
 • Elektronické přílohy součástí dokumentů
 • Podpora elektronických podpisů a časových razítek
 • Integrovaná evidence externích subjektů (náhrada modulu ESU)
 • Vazba na primární doklady z ostatních modulů GINIS Express
 • Finanční profil v aktuální rozpočtové skladbě
 • Úzké napojení na účetníctví a rozpočet (UCR) - rezervace a čerpání finančních prostředků
 • Systém uživatelských avíz a avíz z finanční kontroly
 • Generování web stránek evidence smluv (zveřejnění vybraných smluv, dodatků, objednávek, el.příloh) s možností začlenění do vlastních web stránek uživatele.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno