Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence veřejných zakázek

Evidence veřejných zakázek (EVZ)

Potřebujete zachytit procesní tok veřejné zakázky? Chcete mít kompletní dokumentaci k veřejné zakázce uloženou ujednotlivých fází veřejné zakázky? Chcete mít kompletní a jednotnou evidenci dat o veřejných zakázkách - řešením je modul Evidence veřejných zakázek (EVZ).

Základní funkce modulu

 • Přesný procesní postup dle zvoleného druhu zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 • Intuitivní vedení administrátora veřejné zakázky v rámci daného zadávacího řízení
 • Veškeré kroky administrátora veřejné zakázky jsou evidovány v historii
 • Vložení elektronického obrazu nebo přílohy ke každému úkonu veřejné zakázky
 • Vazba veřejné zakázky na plánovanou akci a následně uzavřený smluvní vztah
 • Finální schválení procesu veřejné zakázky je vázáno na provedení předběžné finanční kontroly

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul slouží k evidování veškerých popisných údajů veřejných zakázek požadovaných zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka je pojímána jako spis vznikající zaevidováním zakládací písemnosti (úkonem Založení VZ). V dalším průběhu zpracování veřejné zakázky se definuje její financování, neboť EVZ tvoří také nedílnou součást podpory evidence finančních toků systému, a provádí se řada úkonů definovaných zákonem o veřejných zakázkách od oznámení zakázky přes přijímání nabídek, jejich hodnocení až po schválení či ukončení. Zadávání jednotlivých úkonů lze chápat jako vkládání příslušných písemností do spisu veřejné zakázky.Řadou konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu EVZ dle konkrétních potřeb uživatele. Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii dokladu, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Každé VZ je přiřazen jeden konkrétní druh zadání a VZ následně nabývá stavů, které jsou popisovány písemnostmi předdefinovaných kategorií, jejichž obsah a vlastnosti vychází z požadavků na evidenci veřejných zakázek dle odpovídající legislativy.

Výhody a přínosy

 • Managmentu umožňuje sledovat komletní životní cyklus veřejné zakázky
 • Management může kontrolovat správné procesní řešení zakázky dle zvoleného zadávacího řízení
 • Poskytuje jednotnou datovou základnu pro propojení s elektronickými tržišti a profilem zadavatele
 • Ukazuje průkazné vazby financování dané zakázky na plánovanou akci a následně uzavřený smluvní vztah
 • Umožňuje generování výstupních sestav k analýze akviziční činnosti zadavatele

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno