Manage smartly
+420 567 309 136
Kniha došlých faktur

Kniha došlých faktur (KDF)

Evidence a zpracování došlých faktur, výdajových poukazů. Usnadnění práce podporují číselníky vlastních bankovních účtů, externích subjektů, správce rozpočtových prostředků, středisek atd. Zápis faktur dle šablon či import faktury v ISDOC.

Základní funkce modulu

 • Ucelená a přehledná evidence došlých faktur včetně všech elektronických příloh
 • Podpora zpracování daňových dokladů, včetně možnosti ověření dodavatele v Registru plátců DPH
 • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do Excelu a PDF
 • Možnost vazby na objednávky či smlouvy
 • Propojení na jiné moduly a spisovou službu
 • Podpora Pomocného analytického přehledu (PAP)
 • Podpora formátu ISDOC
 • Individuální nastavení pro jednotlivé uživatele, podle potřeb organizace

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu KDF se provádí zpracování všech typů došlých faktur: dodavatelských, zálohových, vyúčtování záloh, opravných daňových dokladů, běžných daňových dokladů i dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge). Součástí modulu je zpracování výdajových poukazů. Modul zabezpečuje kompletní zpracování dokladu od prvotní evidence, přes zaúčtování předpisu, návrh krytí, připravení úhrad, schválení úhrad až po zaúčtování uskutečněných úhrad. Propojením s modulem KXF jsou odesílány příkazy do banky a zpětně dle bankovních výpisů párovány a účtovány bezhotovostní platby. Propojením s modulem POK jsou vytvářeny hotovostní platby. Možná i evidence objednávek a jejich propojení s fakturami, případně propojení na modul SML.

Výhody a přínosy

 • Zpracování dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Zápis faktur či poukazů dle šablony
 • Import e-faktury zaslané ve formátu ISDOC
 • Tisk přehledu faktur ke dni, výpis DPHEVD podle § 92a zákona o DPH, výstup poštovních poukázek B
 • Lze zadávat došlé faktury i v cizí měně
 • Možný import z různých systémů
 • Využívání webových služeb ARES, možnost propojení do ISZR
 • Kontrola insolvence pomocí webových služeb insolvenčního rejstříku

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno