Manage smartly
+420 567 309 136
Poukazy

Poukazy (POU)

Evidence a zpracování poukazů jako písemností spisové služby a řízení jejich toku od vstupu do systému GINIS až po archivaci. Kontrola rozpočtových a disponibilních prostředků na účtech v rámci akvizičního procesu ekonomického subsystému s napojením na Státní pokladnu a Informační systém základních registrů.

Základní funkce modulu

 • Ucelená a přehledná evidence poukazů v agendových knihách, včetně všech elektronických příloh
 • Možnost hromadného zpracování předem připravených dávek poukazů
 • Kontrola dostupnosti rozpočtových prostředků před úhradou dokladu
 • Propracovaný systém předkontací pro automatizované účtování
 • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do Excelu a PDF
 • Podpora Pomocného analytického přehledu (PAP) a Controlingu
 • Možnost vazby na smlouvy, objednávky a limitované přísliby s kontrolou čerpání prostředků
 • Statistiky a evidence úkonů prováděných nad doklady

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu POU se provádí zpracování výdajových a příjmových poukazů jako interních elektronických dokumentů systému GINIS. Modul zabezpečuje kompletní zpracování dokladu od prvotní evidence do agendové knihy přes návrh rozpočtového krytí, účetní likvidaci, odeslání požadavku k úhradě až po zaúčtování uskutečněné platby. Modul POU umožňuje hromadné načítání dávek různých formátů z jiných systémů nebo opakované generování předem připravené sady poukazů. Modul POU je součástí ekonomického subsystému IS GINIS, který nabízí ucelenou podporu akvizičního procesu od rozpočtování přes evidenci veřejných zakázek a smluv až po konečnou fakturaci a účtování. Jeho propojení se spisovou službou GINIS významně rozšiřuje možnosti zpracování dokladů v elektronické podobě.

Výhody a přínosy

 • Zpracování dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Důsledná kontrola čerpání rozpočtových prostředků
 • Trvalá metodická podpora v oblasti účtování
 • Individuální nastavení pro jednotlivé uživatele, podle potřeb organizace
 • Průkazné záznamy o průběhu zpracování dokladu
 • Usnadněný přechod na plnou „elektronizaci“ úřadu
 • Možnost propojení na jiné moduly a spisovou službu
 • Otevřenost k třetím stranám přes webové služby

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno