Manage smartly
+420 567 309 136
Přepoukazy

Přepoukazy (PRE)

Evidence a zpracování převodních poukazů jako písemností spisové služby a řízení jejich toku od vstupu do systému GINIS až po archivaci. Kontrola rozpočtových a disponibilních prostředků na účtech v rámci akvizičního procesu ekonomického subsystému s napojením na Státní pokladnu a Informační systém základních registrů.

Základní funkce modulu

 • Ucelená a přehledná evidence přepoukazů v agendových knihách, včetně všech elektronických příloh
 • Kontrola dostupnosti rozpočtových prostředků před úhradou dokladu
 • Propracovaný systém předkontací pro automatizované účtování
 • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do Excelu a PDF
 • Podpora Pomocného analytického přehledu (PAP) a Controlingu
 • Možnost vazby na smlouvy, objednávky a limitované přísliby s kontrolou čerpání prostředků
 • Statistiky a evidence úkonů prováděných nad doklady

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu PRE se provádí zpracování výdajových a příjmových převodních poukazů jako interních elektronických dokumentů systému GINIS. Převodní poukazy slouží pro převod finančních prostředků mezi vlastními bankovními účty organizace. Modul zabezpečuje kompletní zpracování dokladu od prvotní evidence do agendové knihy přes návrh rozpočtového krytí, účetní likvidaci, odeslání požadavku k úhradě až po zaúčtování uskutečněné platby. Do modulu PRE je možné generovat požadavky na převod finančních prostředků z jiných modulů např. modulu ROZ.

Výhody a přínosy

 • Zpracování dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Důsledná kontrola čerpání rozpočtových prostředků
 • Trvalá metodická podpora v oblasti účtování
 • Individuální nastavení pro jednotlivé uživatele, podle potřeb organizace
 • Průkazné záznamy o průběhu zpracování dokladu
 • Usnadněný přechod na plnou „elektronizaci“ úřadu
 • Možnost propojení na jiné moduly a spisovou službu
 • Otevřenost k třetím stranám přes webové služby

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno