Manage smartly
+420 567 309 136
Příprava pokladních dokladů

Příprava pokladních dokladů (PPD)

V modulu Příprava pokladních dokladů (PPD) se pořizují převážně výdajové pokladní doklady, aniž by došlo k jejich přímé evidenci dokladu do pokladního deníku. Tato evidence a vystavení dokladu se provádí až po předání k dalšímu zpracování do modulu POK – Pokladna.

Základní funkce modulu

  • Rychlé a komfortní ovládání
  • Předběžná finanční kontrola po vzniku závazku
  • Příprava pokladního dokladu pro budoucí hotovostní pohyb
  • Rezervace finančních prostředků

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu PPD – Příprava pokladních lze zadat evidenční údaje pokladních dokladů předem očekávaných úhrad, zadat položky dokladů, provést kontrolní chod dokladů (kontrola položek dokladu oproti účtovému rozvrhu, a kontrola, zda rozepsaná částka krytí nepřekračuje částku volných finančních prostředků v reservačním systému rozpočtových prostředků) a tisk dokladů, aniž by bylo dokladům přiděleno Agendové číslo a aniž by byly částky dokladů započteny do stavu pokladního deníku. S takto připravenými pokladními doklady se pak dále pracuje v modulu POK – Pokladna. V něm je v okamžiku skutečné realizace úhrady doklad zaevidován. Tím teprve získá Agendové číslo a je započten do stavu příslušné pokladny a následně je doklad v modulu POK – Pokladna dále zpracován standardním způsobem (schválen, zaúčtován). Modul PPD – Příprava pokladních dokladů je nezbytné k provádění finanční kontroly po vzniku závazku na pokladních dokladech. Teprve po úspěšném provedené finanční kontroly je umožněno předání dokladu do příslušného pokladního deníku k dalšímu zpracování.

Výhody a přínosy

  • Připravuje pokladní doklady elektronickou formou
  • Při předání do pokladní knihy provádí rezervaci finančních prostředků
  • Umožňuje provádění předběžné fin. kontroly po vzniku závazku

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno